Παρασκευή, 29 Μαΐου 2009

Ένας Φυσικός και γονέας διαγωνιζόμενου, μιλάει για το ζητούμενο ασαφές στιγμιότυπο του κύματος.


ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Ιωάννη Λάγγη του Αλεξάνδρου, Καθηγητού Φυσικής, κατοίκου Μολάων Λακωνίας

ΠΡΟΣ
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Κοινοποίηση:
1)Κύριον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
2)Ένωση Φυσικών Ελλάδος
3)Ο.Λ.Μ.Ε.

Με το παρόν έγγραφό μου, ως καθηγητής Φυσικής αλλά και ως γονέας του Αλεξάνδρου Λάγγη του Ιωάννη, κατοίκου Μολάων Λακωνίας, ο οποίος συμμετέχει, ως μαθητής της τρίτης τάξης του Λυκείου Μολάων, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις της σχολικής περιόδου 2008-2009, θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στα εξής: στις γραπτές εξετάσεις του μαθήματος Φυσικής Κατεύθυνσης Γ΄Λυκείου του τρέχοντος έτος και σχετικά με το δ’ ερώτημα του τρίτου θέματος, από τα Μ.Μ.Ε. αλλά και από τις πληροφορίες στο Διαδίκτυο προκύπτει ότι έχουν δοθεί οδηγίες στους βαθμολογητές ότι η σωστή λύση του ανωτέρω ερωτήματος είναι «ότι θα πρέπει να ληφθεί σωστό το στιγμιότυπο κύματος μόνο εφ’ όσον απεικονίζει το κύμα να υφίσταται από x= 0 μέχρι x= υt =5,5m.». Η οδηγία αυτή εφ’ όσον έχει δοθεί στους βαθμολογητές είναι εσφαλμένη αφού είναι απάντηση σε ένα υποτιθέμενο ειδικό ερώτημα που δεν έχει τεθεί ( από τα πολλά που μπορεί να προκύψουν) και όχι της γενικής περίπτωσης ,όπως αναφέρεται στην λύση της άσκησης που σας επισυνάπτω.
Κατόπιν τούτων παρακαλώ όπως να λάβετε όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα της βαθμολόγησης των γραπτών και η ίση αντιμετώπιση των μαθητών με την επισήμανση ότι θα πρέπει να μην αδικηθούν οι μαθητές που «βλέπουν μακρύτερα» και οι οποίοι δεν περιορίζονται στην στείρα απομνημόνευση αλλά διαθέτουν κριτική ικανότητα και ωριμότητα σκέψης που πιστεύω ότι αποτελεί και δικό σας ζητούμενο


Μολάοι 28 Μαΐου 2009
Μετά Τιμής

Ιωάννης Λάγγης

Απάντηση στο δ΄ ερώτημα του 3ου θέματος των εξετάσεων της Φυσικής Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου

Για το κύμα που διαδίδεται στον άξονα x’x με εξίσωση
y=0,4ημ 2π (2t-0,5x) (sι) προκύπτουν τα εξής και μόνο
Α)το κύμα διαδίδεται προς τα δεξιά ( θετική φορά)
Β)αφού για χ=0, y=0,4 ημ 4πt (si), το σημείο του μέσου διάδοσης με χ=0, από τη στιγμή t=0 και μετά ταλαντώνεται. Δεν ξέρουμε όμως ποια στιγμή άρχισε η ταλάντωση του .
Για τη στιγμή t=11/8 sec η εξίσωση του κύματος γίνεται
y=0,4ημ2π(2 . 11/8-0,5χ) (SI)

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ στην ΑΛΦΑΒΗΤΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ
1) Της νύχτας τα καμώματα
2) Η έκπληξη ενός Υφυπουργού Παιδείας
3) Σαράντα τόσα σχόλια, για τα θέματα Φυσικής Γcat στο ιστολόγιο του κ. Μάργαρη

Δεν υπάρχουν σχόλια: