Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2009

Η λάμπα που φωτοβολεί για λίγο έντονα, αφού ανοίξει ο διακόπτης, εξ αιτίας της ΗΕΔ αυτεπαγωγής.

Σε ένα συνηθισμένο κύκλωμα που αποτελείται από μπαταρία, λαμπάκι, διακόπτη και ροοστάτη, συνδέουμε παράλληλα στο λαμπάκι ένα πηνίο 300 σπειρών τοποθετημένο σε κλειστό σιδερένιο πυρήνα ώστε να έχουμε αυξημένο συντελεστή αυτεπαγωγής L.

Με το ροοστάτη ρυθμίζουμε ώστε το λαμπάκι να φωτοβολεί αμυδρά. Το πηνίο διαρρέεται από ρεύμα Ιπ, και επομένως αποθηκεύεται σ' αυτό ενέργεια μαγνητικού πεδίου. Ανοίγουμε τον διακόπτη. Η μπαταρία παύει να τροφοδοτεί με ενέργεια. Θα περίμενε κανείς να σβήσει ακαριαία το λαμπάκι.

Και όμως για λίγο το λαμπάκι φωτοβολεί έντονα. Στα άκρα του πηνίου εμφανίζεται ΗΕΔ αυτεπαγωγής (λόγω της απότομης ελάττωσης του ρεύματος Ιπ) και έτσι τροφοδοτεί, για ελάχιστο χρονικό διάστημα, το λαμπάκι με ενέργεια από την αποθηκευμένη στο πηνίο ενέργεια μαγνητικού πεδίου.

Στην παρουσίαση (αν κατεβεί (download) αφού προηγηθεί εγγραφή στο slideshare) τα λόγια στην οθόνη πέφτουν διαδοχικά, και αυτό είν' ... all the money.

Δεν υπάρχουν σχόλια: