Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2013

Ηλεκτρονιακό Μικροσκόπιο Σάρωσης ΗΜΣ SEM

Το ηλεκτρονιακό μικροσκόπιο σάρωσης ΗΜΣ (Scanning Electron Microscope SEM) χρησιμοποιεί, όπως και το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης, μια δέσμη ηλεκτρονίων που εδώ αντί τα ηλεκτρόνια να διαπερνούν το παρασκεύασμα, σαρώνουν την επιφάνειά του (όπως σαρώνουν τα μάτια μας τη σελίδα ενός βιβλίου που διαβάζουμε) με πολύ μεγάλη ταχύτητα.
Η δέσμη των ηλεκτρονίων παράγεται και εδώ από ένα νήμα, και ένα σύστημα ανόδου – καθόδου όπου εφαρμόζεται υψηλή τάση συνήθως 20 KVolt  έως 50 KVolt, για την επιτάχυνση των ηλεκτρονίων.Η σχηματιζόμενη ηλεκτρονιακή δέσμη, περνώντας μέσα από δύο ή τρεις ηλεκτρομαγνητικούς φακούς του συλλέκτη, λεπταίνει συνεχώς, ώστε στην περιοχή του δείγματος η διάμετρός της να είναι περίπου 5-10nm.
Στη συνέχεια σαρώνει όλη την εξεταζόμενη επιφάνεια του δείγματος.
  
Tα ηλεκτρόνια της δέσμης που χτυπούν στο παρασκεύασμα έχουν αρκετή ενέργεια  π.χ. 30 KeV αν επιταχύνθηκαν από τάση 30 KVolt.
Καθώς  το παρασκεύασμα βομβαρδίζεται από τα μεγάλης ενέργειας (KeV) ηλεκτρόνια της δέσμης,  κάποια από τα ηλεκτρόνια το διαπερνούν, κάποια σκεδάζονται ή άγονται ενώ συγχρόνως παράγονται δευτερογενή ηλεκτρόνια, ακτίνες Χ και ηλεκτρόνια Auger.
.........................................................................
..............................................................................................................
.........................................................................................

Ονομάζουμε δευτερογενή ηλεκτρόνια που διαφεύγουν από την πλευρά εισόδου της δέσμης και έχουν ενέργεια μικρότερη από 50 eV.
Μπορεί να είναι πρωτογενή ηλεκτρόνια της δέσμης, που περιπλανήθηκαν τυχαία μέσα στο δείγμα και στο τέλος της διαδρομής τους φθάνουν στην επιφάνεια με ενέργεια μερικά eV. Το πιθανότερο να είναι ηλεκτρόνια του δείγματος στα οποία έχει μεταφερθεί μία μικρή ενέργεια μέσω ενός μηχανισμού ανελαστικής σκέδασης πολύ κοντά στην επιφάνεια.
Τα δευτερογενή ηλεκτρόνια για να εξέλθουν από το δείγμα χωρίς να απορροφηθούν, πρέπει να παραχθούν κοντά στην επιφάνεια του δείγματος, έχουν χαμηλή ενέργεια, μερικά eV.
Αυτά τα δευτερογενή ηλεκτρόνια συλλέγονται και στέλνονται σαν ένα ηλεκτρονικό σήμα μέσω ενός ενισχυτή εικόνας σ’ ένα καθοδικό σωλήνα όπου γίνεται η παρατήρηση ή η φωτογράφηση του δείγματος.
Ο αριθμός των δευτερογενών ηλεκτρονίων που ανιχνεύονται, εξαρτάται άμεσα από την «τοπογραφία» της επιφάνειας και τη χημική σύσταση των εξεταζόμενων στοιχείων του δείγματος.


Με τη βοήθεια της γεννήτριας σάρωσης η δέσμη των ηλεκτρονίων του μικροσκοπίου  που σαρώνει το δείγμα είναι σε συγχρονισμό με τη δέσμη ηλεκτρονίων του καθοδικού σωλήνα.
Με τον τρόπο αυτό στην οθόνη του καθοδικού σωλήνα αποτυπώνεται το είδωλο της περιοχής του δείγματος που σαρώνει η δέσμη, το ανάγλυφο της επιφάνειας του δείγματος. Επειδή οι προεξοχές της επιφάνειας του δείγματος δίνουν περισσότερα δευτερογενή ηλεκτρόνια, αντιστοιχούν στις φωτεινές περιοχές του ειδώλου, ενώ οι εσοχές της επιφάνειας του δείγματος σε σκοτεινές περιοχές του ειδώλου.
Το είδωλο είναι μια τρισδιάστατη εικόνα της εξωτερικής επιφάνειας του εξεταζομένου δείγματος, δεν δίνει πληροφορίες για το εσωτερικό του δείγματος.
Αν και με τον τρόπο που δημιουργείται το είδωλο μπορούν να επιτευχθούν μεγάλες μεγεθύνσεις, η διακριτική ικανότητα είναι περιορισμένη.
Ένα σύγχρονο ΗΜΣ έχει διακριτική ικανότητα που φθάνει τα 3 nm.

Τα άλλα ηλεκτρόνια ή οι ακτινοβολίες  που παράγονται κατά τη σάρωση του δείγματος, μπορούν να μας δώσουν άλλες πληροφορίες σχετικές με την υφή και σύσταση του παρασκευάσματος.

Ένα παρασκεύασμα για να παρατηρηθεί με το κλασσικό ΗΜΣ πρέπει να αντέχει στο υψηλό κενό, να αντέχει στο βομβαρδισμό των ηλεκτρονίων, να είναι αγώγιμο.
Επειδή με το SEM μελετούμε μόνο την επιφανειακή μορφολογία, το δείγμα δεν χρειάζεται να είναι πολύ λεπτό, γεγονός που απλουστεύει πολύ τη διαδικασία της προετοιμασίας του.
Πηγές:
2)      Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσοπίας Γεωπ. Παν. Αθηνών Καθ. Κωνσταντίνος Φασσέας
3)      Αρχές Μικροσκοπίας, Νίκος Κουρκουμέλης Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Παν. Ιωαννίνων
4)      Πανεπιστημιακή Φυσική,  Hugh D. Young Τόμος Β. Σελ. 1151-1153
5)      Σημειώσεις Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας   Σχ. Εφ. Μαθ. κ' Φυσ. Επ. ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ 

Σχετικά
Ηλεκτρονικό Μικροσκόπια Σάρωσης ΗΜΣ  στη Βικιπαιδεια .

 . 

Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2013

Ηλεκτρονιακό Μικροσκόπιο Διέλευσης (ΗΜΔ)

Για το σχηματισμό του ειδώλου τα ηλεκτρονιακά μικροσκόπια χρησιμοποιούν δέσμη ηλεκτρονίων. Το κυριότερο πλεονέκτημα των ηλεκτρονιακών μικροσκοπίων έναντι των οπτικών μικροσκοπίων, είναι η πολύ καλύτερη διακριτική ικανότητα, επειδή το μήκος κύματος των ηλεκτρονίων είναι χιλιάδες φορές μικρότερο από το μήκος κύματος του φωτός.
Οι ηλεκτρομαγνητικοί φακοί έχουν μεταβλητή εστιακή απόσταση που εξαρτάται από την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τα πηνία, γι’ αυτό δεν αντικαθίστανται όπως οι αντικειμενικοί φακοί στα οπτικά μικροσκόπια.
Τα ηλεκτρονιακά μικροσκόπια προσφέρουν καλύτερη διακριτική ικανότητα, μεγαλύτερη μεγέθυνση, μεγαλύτερο βάθος πεδίου απ’ ότι τα οπτικά μικροσκόπια.

Στο ηλεκτρονι(α)κό μικροσκόπιο διέλευσης (ΗΜΔ)
(Transmission Electron Microscope TEM)
τα ηλεκτρόνια εκπέμπονται θερμιονικά, από ένα πυρακτωμένο νήμα βολφραμίου. Μεταξύ του νήματος που αποτελεί την κάθοδο και της ανόδου εφαρμόζεται μεγάλη τάση (20 με 100 kV)  που επιταχύνει τα ηλεκτρόνια, αφού περάσουν από τον κύλινδρο Wehnelt, που ρυθμίζει τη διάμετρο της ηλεκτρονιακής δέσμης γεγονός σημαντικό για τη διακριτική ικανότητα του μικροσκοπίου.
Τα ηλεκτρόνια περνούν μέσα από ένα συγκεντρωτικό, συλλέκτη φακό και σχηματίζουν παράλληλη δέσμη πριν διαπεράσουν το δείγμα.
Το προς παρατήρηση δείγμα πρέπει να είναι πολύ λεπτό, από 10 έως 100 nm, ώστε τα ηλεκτρόνια να μην επιβραδύνονται αισθητά καθώς το διαπερνούν.
Ο αντικειμενικός φακός (αντίστοιχος του αντικειμενικού φακού του οπτικού μικροσκόπιου) σχηματίζει ένα ενδιάμεσο είδωλο.
Ο φακός προβολής (αντίστοιχος του προσοφθάλμιου φακού του οπτικού μικροσκοπίου) σχηματίζει το τελικό πραγματικό είδωλο αυτού του ενδιάμεσου ειδώλου.
Η εικόνα σχηματίζεται πάνω σε μια οθόνη επικαλυμμένη με φωσφορίζουσα ουσία η οποία διεγείρεται από τα ηλεκτρόνια που πέφτουν επάνω της, αφού διαπεράσουν το δείγμα.
Τα σημεία του δείγματος που δεν είναι διαπερατά από τα ηλεκτρόνια μας δίνουν σκοτεινές περιοχές, τα σημεία που αφήνουν τα ηλεκτρόνια να περάσουν δίνουν φωτεινές περιοχές. Αυτή η διαφοροποίηση επιτυγχάνεται με την εκλεκτική «χρώση» του δείγματος.
Ο ρόλος του κάθε φακού στο ηλεκτρονιακό μικροσκόπιο διέλευσης:
1)      Ο συγκεντρωτικός φακός εστιάζει τη δέσμη στο δείγμα
2)      Ο αντικειμενικός φακός εστιάζει την δέσμη στην οθόνη
3)      Ο φακός προβολής ρυθμίζει την μεγέθυνση  

Επειδή τα ηλεκτρόνια δεν μπορούν να ταξιδέψουν στον αέρα, το όλο σύστημα πρέπει να βρίσκεται σε υψηλό κενό της τάξης των 10-4 Torr τουλάχιστον.
Τα ηλεκτρόνια που ανιχνεύονται για το σχηματισμό του ειδώλου είναι τα ηλεκτρόνια που κατορθώνουν να διαπεράσουν το δείγμα. Επομένως το είδωλο που παρέχει  το ΗΜΔ (Transmission Electron Microskope TEM) δίνει πληροφορίες τόσο για την εξωτερική, όσο και για την εσωτερική μορφολογία του δείγματος που εξετάζεται.

Θα νομίζαμε ότι όταν το μήκος κύματος των ηλεκτρονίων είναι 0,01nm (για τάση επιτάχυνσης V =15kVolt) η διακριτική ικανότητα θα ήταν επίσης 0,01nm περίπου.
Στην πραγματικότητα, σπανίως είναι καλύτερη από 0,5nm (5Ao) για διάφορους λόγους.
Μαγνητικοί φακοί μεγάλου ανοίγματος έχουν σφάλματα, ανάλογα με εκείνα των φακών των οπτικών μικροσκοπίων.

Η εστιακή απόσταση του μαγνητικού φακού εξαρτάται από το ρεύμα στο πηνίο, το οποίο πρέπει να ρυθμίζεται με μεγάλη ακρίβεια.
Η εστιακή απόσταση εξαρτάται ακόμη από την ταχύτητα των ηλεκτρονίων, η οποία ποτέ δεν είναι ίδια για όλα τα ηλεκτρόνια της δέσμης (αντίστοιχο με το χρωματικό σφάλμα των οπτικών φακών)

Η τιμή της τάσης V εξαρτάται από τη φύση του εξεταζόμενου δείγματος.
Όταν το πάχος του δείγματος είναι αρκετό, χρειάζεται μεγαλύτερη τάση.
Μεγαλύτερη τάση α) αυξάνει τη φωτεινότητα και μειώνει την αντίθεση
β) Μειώνει το μήκος κύματος και επομένως αυξάνει την διακριτική ικανότητα
γ) Αυξάνει την διείσδυση των ηλεκτρονίων στο δείγμα


Πηγές 1) Ιατρική Φυσική, Μαργαρίτα Τζαφλίδου Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
2) Τα ηλεκτρονιακά μικροσκόπια,  Κωνσταντίνος Φασσέας Καθηγητής Γ.Π.Α.
3) Αρχές μικροσκοπίας,  Νίκος Κουρκουμέλης, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρικής Ιωαννίνων

4) Πανεπιστημιακή Φυσική: Hugh D. Young,  Τόμος Β – σελίδες 1152-1153 

ΣΧΕΤΙΚΑ:
Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης TEM στη Wikipedia

Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

Εστιακή απόσταση των "γυαλιών" του πρεσβύωπα

Στον  πρεσβύωπα οφθαλμό η ικανότητα της προσαρμογής του κρυσταλλώδους φακού είναι εξασθενημένη. Ενώ βλέπει τα μακράν αντικείμενα για τα οποία δεν χρειάζεται μεγάλη προσαρμογή, δεν βλέπει ευκρινώς τα πλησίον αντικείμενα, γιατί δεν μπορεί να προσαρμοσθεί ως προς αυτά.
Τα πλησίον αντικείμενα δίνουν είδωλα όπισθεν του αμφιβληστροειδούς.
Η πρεσβυωπία παρουσιάζεται προϊούσης της ηλικίας και αντιμετωπίζεται με διορθωτικούς συγκλίνοντες φακούς.
Έστω Ν το πλησιέστερο σημείο που βλέπει ευκρινώς ο πρεσβύωψ οφθαλμός.
Τότε η απόσταση (ΟΝ) =δ είναι η ελάχιστη απόσταση της ευκρινούς οράσεως του, τα δε μεταξύ Ν και Ο αντικείμενα δεν τα βλέπει ευκρινώς διότι σχηματίζουν είδωλα πιο πίσω από τον αμφιβληστροειδή.

Όταν πρεσβύωψ θέλει να βλέπει καθαρά σε μια ορισμένη απόσταση
(ΟΡ) = α < δ = (ΟΝ), τότε πρέπει ο συγκλίνων φακός L να δίνει φανταστικό είδωλο του Ρ στη θέση Ν, δηλαδή είδωλο ευκρινώς ορατό από τον πρεσβύωπα οφθαλμό.
Επομένως ο διορθωτικός φακός πρέπει να έχει εστιακή απόσταση f έτσι ώστε
(1/ΟΡ) – (1/ΟΝ) = (1/f) ή (1/α) – (1/δ) = (1/f )  και f = (α δ) / (δ-α)
Συνήθως, χρειάζεται να βλέπομε καθαρά  (π.χ. να αναγιγνώσκομε) σε απόσταση 25 cm . Τότε πρέπει f = 25 δ / (δ-25) όπου δ η ελάχιστη απόσταση ευκρινούς οράσεως του πρεσβύωπος.
Συμπερασματικά, τα πλησίον του πρεσβύωπος οφθαλμού αντικείμενα, μη ορατά εις αυτόν, δίνουν δια του συγκλίνοντος φακού, φανταστικά είδωλα πιο μακριά από τον οφθαλμό, ορατά ευκρινώς.
(από το βιβλίο Ακουστική – Οπτική του Σπύρου Κανέλλου – Εκδόσεις Παπαδημητρόπουλου – Αθήναι 1965) 


Πρεσβύωψ βλέπει καθαρά τα αντικείμενα που βρίσκονται μακρύτερα από απόσταση 75cm, έχει δηλαδή ελάχιστη απόσταση ευκρινούς οράσεως 75 cm.
Καθορίσατε την ισχύ των διορθωτικών φακών με τους οποίους θα μπορεί να διαβάζει έντυπο σε απόσταση 25cm

Ο διορθωτικός συγκλίνων φακός πρέπει να «πάει» το έντυπο από τη θέση α=25 cm  στη θέση β= - 75 cm  να δώσει δηλαδή φανταστικό είδωλο του εντύπου στη θέση
β= -75 cm
Επομένως από την εξίσωση των φακών 1/α + 1/β = 1/f
Θέτομε α = 25cm  β = -75cm

Προκύπτει f = 37,5cm = 0,375m δηλαδή ισχύς φακού 2,67 διοπτρίες 

Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2013

Εύρεση της εστιακής απόστασης των "γυαλιών" του μύωπα.

Στον μύωπα οφθαλμό, τα είδωλα των μακρινών αντικειμένων σχηματίζονται προ του αμφιβληστροειδούς, στο σημείο Κ του σχήματος.
Ο μύωψ δεν διακρίνει τα μακρινά αντικείμενα, και αρχίζει συνήθως να βλέπει ευκρινώς τα αντικείμενα σε απόσταση 6-8 μέτρα μέχρι λίγων εκατοστομέτρα από τα μάτια του.
Το σημείο Ε που βλέπει ο μύωψ χωρίς προσαρμογή, καθορίζει την μέγιστη απόσταση ευκρινούς οράσεως του. Τα πέραν του Ε σημεία δεν είναι σαφώς ορατά, ενώ τα μεταξύ του Ε και του οφθαλμού γίνονται ορατά με προσαρμογή του φακού του οφθαλμού

Επομένως ό,τι είναι το επ’ άπειρον σημείον, δια τον κανονικό οφθαλμό, είναι το εις πεπερασμένην απόστασιν σημείον Ε, δια τον μύωπα.
Η μυωπία αντιμετωπίζεται με αποκλίνοντα φακό, μέσω του οποίου οι φωτεινές ακτίνες αποκλίνουσαι συγκεντρώνονται επί του αμφιβληστροειδούς.
Εάν η μέγιστη απόσταση ευκρινούς οράσεως του μύωπος είναι Δ, τα «γυαλιά» του πρέπει να έχουν εστιακή απόσταση f = - (OE) = - Δ.
Διότι τότε το επ’ άπειρον σημείον έρχεται δια του φακού εις το Ε, (φανταστικό είδωλο του απείρου) και καθίσταται ορατό, κάθε δε αντικείμενον απέχον από τον οφθαλμόν του περισσότερον από Δ, δίνει δια του φακού Λ φανταστικόν είδωλον μεταξύ του Ε και του μέσου της ΟΕ, δηλαδή μέσα εις το πεδίον οράσεως του μύωπος, και συνεπώς ορατό από τον μύωπα.
Με τον αποκλίνοντα φακό, ο μύωψ βλέπει, όχι απ’ ευθείας τα αντικείμενα, αλλά τα είδωλα τους που σχηματίζονται πλησιέστερα στον οφθαλμό, μέσα στην περιοχή ευκρινούς οράσεως από το Ο μέχρι το Ε.

(Από την ΑΚΟΥΣΤΙΚΉ – ΟΠΤΙΚΗ του Σπύρου Κανέλλου – Εκδόσεις Παπαδημητρόπουλου Αθήνα 1965)Έτσι, για παράδειγμα, κάποιος με μυωπία εστιάζει σωστά μέχρι το 1 μέτρο.
Να βρεθεί η εστιακή απόσταση του διορθωτικού φακού.
Τα πολύ μακρινά αντικείμενα (α=άπειρο) μέσω του διορθωτικού φακού «έρχονται» στο σημείο μέγιστης ευκρινούς οράσεως Ε ή F.P. , που για τον συγκεκριμένο μύωπα
 είναι β = Δ = 1m (προφανώς όσο μεγαλύτερη η μέγιστη απόσταση ευκρινούς όρασης, τόσο μικρότερη η μυωπία)
Από την εξίσωση των φακών 1/α + 1/β = 1/f  έχομε
1/άπειρο + 1/1 = 1/f , επομένως f =1m

Επειδή ο φακός είναι αποκλίνων, λέμε ότι έχει αρνητική ισχύ, δηλαδή – 1 διοπτρία.

Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2013

Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013

Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2013

Εκπαιδευτική "Ηρωδιάδα" το νέο αρβανίτειο Λύκειο

Μεθοδεύεται έξωση 50.000 μαθητών από το νέο Λύκειο και μείωση των θέσεων εισακτέων κατά 30% μέχρι το 2015. Είναι ηλίου φαεινότερον ότι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του Λυκείου οι μαθητές θα διαγωνίζονται σε εξετάσεις πανελλαδικού τύπου και όποιος καταφέρνει και «επιζήσει σχολικά», μετά το τέλος του Λυκείου, θα δίνει πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στα ΑΕΙ ΤΕΙ.
          
Μεθοδεύεται έξωση 50.000 μαθητών από το νέο Λύκειο και μείωση των θέσεων εισακτέων κατά 30% μέχρι το 2015
  
ΕΡΕΥΝΑ, Του Χρήστου Κάτσικα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, μέσα στο πρώτο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου θα ψηφιστούν οι αλλαγές στη δευτεροβάθμια Γενική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και οι μαθητές που θα φοιτήσουν τη νέα σχολική χρονιά (2013/14), σε λίγες μέρες δηλαδή, στην Α΄ τάξη του Λυκείου, θα είναι οι πρώτοι που θα πάρουν μέρος, στο τέλος της χρονιάς, σε νέου τύπου εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διαφοροποιούνται από όλες τις προηγούμενες σε δυο καθοριστικά σημεία. Πρώτον, οι μαθητές θα εξετάζονται σε θέματα τα οποία σε ποσοστό 50% θα προέρχονται από μια απρόσωπη Κεντρική Τράπεζα Ερωτήσεων και όχι από τον διδάσκοντα. Δεύτερον, η βαθμολογία και αυτής της τάξης και των επόμενων τάξεων του Λυκείου θα «μετράνε» στις παραμέτρους εισόδου στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.

Είναι ηλίου φαεινότερον ότι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του Λυκείου οι μαθητές θα διαγωνίζονται σε εξετάσεις πανελλαδικού τύπου και όποιος καταφέρνει και «επιζήσει σχολικά», μετά το τέλος του Λυκείου, θα δίνει πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή του στην ανώτατη εκπαίδευση.

Με τις πανελλαδικού χαρακτήρα εξετάσεις σε όλες τις τάξεις του Λυκείου επιδιώκεται να καλλιεργηθεί η αυταπάτη ότι το σύνολο της διαδικασίας θα είναι απόλυτα αντικειμενικό και αξιοκρατικό, αποκρύπτοντας έντεχνα το γεγονός ότι όσο «αντικειμενικό» κι αν είναι το διαδικαστικό μέρος της διαδικασίας, τα υπόλοιπα στοιχεία που «συναρμολογούν» τη λογική του, και διαμορφώνουν την κρίση για την επιλογή/πρόκριση – απόρριψη του μαθητικού πληθυσμού δεν μπορούν να «απογαλακτιστούν» από τις ανισωτικές λειτουργίες της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Με άλλα λόγια, η κρυφή ενσωμάτωση του συστήματος επιλογής στην καρδιά της λυκειακής βαθμίδας με τις πανελλαδικού χαρακτήρα εξετάσεις από την Α΄ τάξη, που όλοι γνωρίζουν πόσο εύκολα μπορεί να απλώσουν τη «σκιά τους» στην ημερήσια διάταξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οδηγεί, με μαθηματική ακρίβεια, στην απόρριψη και στον εξοστρακισμό, τουλάχιστον του 25% του μαθητικού πληθυσμού. Είναι φανερό ότι μέσα σε λιγότερο από μια πενταετία λειτουργίας του Γενικού Λυκείου, αυτό θα έχει χάσει περίπου 50.000 μαθητές από τους 200.000 που φοιτούν σήμερα.

Δεν χρειάζεται να καταναλώσουμε πολλή στατιστική για να αποδείξουμε ότι το επιχειρούμενο «ρεκτιφιέ» της μεταγυμνασιακής Δημόσιας Εκπαίδευσης περνάει όχι μέσα από τη βελτίωση των όρων λειτουργίας της για όλους τους μαθητές, αλλά, μέσα από τη νομιμοποίηση της «έξωσης» χιλιάδων μαθητών, οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως «πλεονάζον προσωπικό» σε επιχείρηση που «εξυγιαίνεται».

Οι παραλήπτες του «μηνύματος», που προβάλλεται σαν το τέλος της «εποχής χάριτος», δεν θα περιοριστούν, βεβαίως, στους «αποτυχόντες» της νέας σχολικής χρονιάς. Στήνεται ήδη ένας ολοκληρωμένος και «θωρακισμένος μηχανισμός αναχαίτισης» όσων ετοιμάζονται στο μέλλον να χτυπήσουν τις πόρτες του νέου Λυκείου.

Επειδή υπάρχουν «ιστορικά προηγούμενα», τηρουμένων, φυσικά, των αναλογιών, ας δούμε τι έγινε σε μια παρόμοια περίπτωση, περισσότερο εξεταστικά βίαιη ομολογουμένως, το 1999-2000, όταν εφαρμόστηκε η «μεταρρύθμιση Αρσένη», με τις πανελλαδικές εξετάσεις στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου. Είχαμε από διπλασιασμό μέχρι και επταπλασιασμό των απορριπτόμενων μαθητών σε σχέση με όλη την προηγούμενη περίοδο.

Το σχολείο των «ίσων ευκαιριών» και της υποεκπαίδευσης

«Το δημόσιο σχολείο για ένα τμήμα μαθητών, των πιο στερημένων μορφωτικά και κοινωνικά λειτούργησε όπως και η Δημόσια Υγεία για τους φτωχούς αρρώστους: Δημόσια και Δωρεάν Υγεία για όλους, δηλαδή, σπανίως διάγνωση, ποτέ θεραπεία και ράντζο και ουρές για τους φτωχούς», (Σ.Σ., καθηγητής Λυκείου). Στη δεκαετία του 1980, η επίσημη εκπαιδευτική πολιτική με βικτωριανή υποκρισία πρόβαλλε τον «εκδημοκρατισμό» και το άνοιγμα της εκπαίδευσης σαν απόδειξη της διακηρυγμένης «ισότητας ευκαιριών», κρατώντας τους «μαθητές των τελευταίων θρανίων» μέσα στο Γυμνάσιο και το Λύκειο σε καθεστώς υποεκπαίδευσης.

Με απαράδεκτα χαμηλούς τους ρυθμούς χρηματοδότησης της Δημόσιας Εκπαίδευσης, πριμοδοτήθηκε η λειτουργία ενός σχολείου που χαρακτηρίζονταν από έναν βαθύ και αδυσώπητο διχασμό. Στα σχολικά θρανία «στοιχίζονταν» από τη μια, το τμήμα εκείνο του μαθητικού πληθυσμού που με «φροντιστηριακό εμβολιασμό» είτε «επιβίωνε» σχολικά είτε «θριάμβευε» στην πορεία προς την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και από την άλλη οι «ναυαγοί» της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τους οποίους το σχολείο δεν προέβλεπε «θεραπεία», προέβλεπε, όμως, «σχολική φιλανθρωπία», ένα είδος «νοσοκομειακής περίθαλψης» – άλλοθι για την αδιαφορία με την οποία τους αντιμετώπιζε, όταν φυσικά δεν τους εξοστράκιζε.

Η ανικανότητα του σχολείου να ελευθερώσει την επίδοση του μαθητή από τις επιδράσεις του οικογενειακού περιβάλλοντος και των χαρακτηριστικών που το συνιστούν, η υποεκπαίδευση την οποία πρόσφερε στους «τεμπέληδες, χωρίς διάθεση για μάθηση, αδιάφορους» των σχολικών θρανίων, εξαγνίζονταν στην κολυμβήθρα της «χαλαρής βαθμολογίας», της «ήπιας» αντιμετώπισης των μαθητών που παραπέμπονταν ως μετεξεταστέοι τον Σεπτέμβριο, της «χαλαρής», γενικά, επιλεκτικότητας στη μετάβαση από τη μια τάξη στην άλλη,

Το σχολείο, όταν δεν κατάφερνε να αποκλείσει ή να «σπρώξει» σε άλλα υποδεέστερα «εκπαιδευτικά κανάλια» εκείνο το τμήμα των μαθητών που «δεν έπαιρνε τα γράμματα», το άφηνε να παραμένει μέσα στις σχολικές τάξεις, χωρίς την παραμικρή προσπάθεια να το ελαφρύνει από τη –γερά δεμένη στα πόδια του– «σιδερένια μπάλα» των «μορφωτικών του ελλειμμάτων», με την οποία ερχόταν στο σχολείο.
  
Εκπαιδευτικός μαλθουσιανισμός;

Είναι φανερό ότι οι πρόσφατες εκπαιδευτικές αλλαγές, οι όροι λειτουργίας και οι προδιαγραφές του νέου Λυκείου οδηγούν σε μια εκπαιδευτική «Ηρωδιάδα»!
Μαζί με την υποεκπαίδευση το υπουργείο Παιδείας έρχεται να επιχειρήσει τη μαζική έξωση των αδυνάτων. Η λυκειακή βαθμίδα επιφορτίζεται όχι στο να προετοιμάσει το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού αλλά στο να διαπιστώσει-νομιμοποιήσει την ικανότητα εκείνων που προορίζονται να φοιτήσουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Κλείνει τα μάτια στην πραγματικότητα του διαφοροποιημένου σχολικού πληθυσμού, στο γεγονός ότι οι μαθητές έχουν διαφορετικές/άνισες μορφωτικές αποσκευές, ανάβει στο φουλ τις μηχανές της επιλεκτικής λειτουργίας του σχολείου και καλεί τους εκπαιδευτικούς να λειτουργήσουν σαν μια «εκπαιδευτική ΥΠΕΔΑ». Αποκλειστικός ρόλος αυτού του νέου σχολείου γίνεται να χωρίσει με «αντικειμενικό» τρόπο τους «μπροστάρηδες» από τους «ουραγούς», τους ικανούς από τους «ανίκανους» και να εξωθήσει τους δεύτερους σε μια γρήγορη έξοδο από το Λύκειο.

Το σύνδρομο του Αγαμέμνονα
Ετσι, στο «σχολείο που αλλάζει», η υποεκπαίδευση, στην οποία είχαν καταδικαστεί χρόνια τώρα οι «μαθητές που δεν έπαιρναν τα γράμματα» μεταλλάσσεται, αργά και επίσημα σε μαζική αποφοίτηση από το νέο Λύκειο μαθητευόμενων ηλικίας 14 ή 15 ετών. Φυσικά, ας μην έχει κανείς αμφιβολία σε ποια κοινωνική πλευρά θα οριοθετούνται. Οι μη ευνοημένοι μαθητές καλούνται να παίξουν τον ρόλο της Ιφιγένειας για να φυσήξει ούριος άνεμος στον κυρίαρχο στόχο για κατάρτιση αντί για εκπαίδευση και φθηνό εργατικό δυναμικό μέσω της γενικευμένης μαθητείας.

Παράλληλα η μείωση του μαθητικού πληθυσμού των Γενικών Λυκείων συνδέεται με την προοπτική δραστικής μείωσης των εισακτέων στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Το υπουργείο Παιδείας «υφαίνει» μεθοδικά τρεις παρεμβάσεις για να πετύχει τον σκοπό του. Το πρώτο μέτρο αφορά την παραπέρα συρρίκνωση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τη συγχώνευση ή και το κλείσιμο και άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Το δεύτερο μέτρο αφορά τη σταδιακή μείωση του αριθμού των εισακτέων.

Το τρίτο μέτρο αφορά την επαναφορά μιας μορφής της βάσης του 10, η οποία, με τους «κατάλληλους» ελιγμούς στον βαθμό δυσκολίας των θεμάτων μπορεί να κόψει την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χιλιάδων υποψηφίων. Στόχος; Το 2015 οι εισακτέοι να είναι μειωμένοι κατά 30% σε σχέση με το 2012.

Σάββατο, 13 Ιουλίου 2013

Και άλλος κοινωνικός αιφνιδιασμός μετά την ΕΡΤ. Κατάργηση τεχνικών ειδικοτήτων στην Τεχνική Εκπαίδευση


Ξεσηκωμός των καθηγητών σε όλη την Ελλάδα

Σε κλοιό κινητοποιήσεων θέτουν τη χώρα οι καθηγητές, απαιτώντας να σταματήσει τώρα η διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης. Απ' άκρου σ' άκρον της Ελλάδας, οι καθηγητές οργανώνουν την αντεπίθεσή τους και αποφασίζουν πολύμορφες κινητοποιήσεις, συγκροτώντας μέτωπο με τους υπόλοιπους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας και τους κλάδους εργαζομένων που πλήττονται από τις μνημονιακές πολιτικές. Οι κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών εντείνονται εν όψει του μεγάλου συλλαλητηρίου τη Δευτέρα, στο Σύνταγμα, και της πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας την Τρίτη.

Οι καθηγητές ξέρουν καλά ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα, καθώς η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας περνά πλέον στην τελευταία φάση του εγκλήματος, δίνοντας τα ονόματα των καθηγητών που είναι προς απόλυση - διαθεσιμότητα. Όπως καταγγέλλει ο αντιπρόεδρος της ΕΛΜΕ Λάρισας, το απόγευμα της Παρασκευής έφτασε στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατάσταση με 114 ονόματα, προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι υπηρεσιακοί φάκελοι των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών και να ολοκληρωθεί η διαδικασία που θα τους θέσει εκτός σχολείου. Κι όλα αυτά πριν ακόμη ψηφιστεί από τη Βουλή το συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο.

Την ίδια ώρα ένα πολύμορφο μωσαϊκό κινητοποιήσεων απλώνεται σε όλη την Ελλάδα. Στην Αθήνα, οι καθηγητές πραγματοποίησαν συγκέντρωση στα γραφεία της Εκπαίδευσης Περιφέρειας Αττικής. Εκεί, τους περίμεναν τα ΜΑΤ, τα οποία ανέλαβαν τη γνωστή τους δράση, όταν οι καθηγητές ζήτησαν να μπουν στο κτήριο για να δουν τον περιφερειάρχη. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν και να προπηλακιστούν αρκετοί καθηγητές που στη συνέχεια συγκρότησαν πορεία και κατευθύνθηκαν στην Α' Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, την οποία και κατέλαβαν. Στις άλλες πόλεις αναφέρουμε ενδεικτικά τις παρακάτω κινητοποιήσεις:

Χανιά: Μαύρες σημαίες σε όλα τα σχολεία και καταλήψεις κρατικών κτηρίων (της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων και της ΔΟΥ). Συλλαλητήριο αύριο στις 11.00 στην πλ. Αγοράς. Νέο συλλαλητήριο την Τρίτη. Η ΕΛΜΕ Χανίων καλεί τα μέλη του ΠΥΣΔΕ Χανίων να παραιτηθούν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διάλυση του δημόσιου σχολείου και να αρνηθούν την υλοποίηση των απολύσεων - διαθεσιμοτήτων. Χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την παρουσία στα Χανιά του Ευ. Βενιζέλου που χαρακτηρίζεται ανεπιθύμητος στην πόλη. Νέα Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ την Τρίτη.

Πρέβεζα: Κατάληψη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τη Δευτέρα. Πανεργατική συγκέντρωση την Τρίτη, στο δημαρχείο.

A' ΕΛΜΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: Παράσταση διαμαρτυρίας και κατάληψη του κτηρίου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τη Δευτέρα. Έκτακτη γενική συνέλευση την ίδια ημέρα για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

ΕΛΜΕ Καστοριάς μαζί με τον διδασκαλικό σύλλογο και τους δημοτικούς υπαλλήλους: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα, στις 10:30 π.μ., έξω από το δημαρχείο Καστοριάς.

Α' ΕΛΜΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: Κοινή σύσκεψη τη Δευτέρα στο Εργατικό Κέντρο Μεσολογγίου με φορείς και συνδικάτα προκειμένου να αποφασιστεί κοινή δράση. Ψήφισμα προς τις τοπικές αρχές και στους βουλευτές του νομού.

ΕΛΜΕ Αρκαδίας: Παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία των βουλευτών του νομού, όπου επιδόθηκε ψήφισμα διαμαρτυρίας. Στην παράσταση διαμαρτυρίας συμμετείχαν και εκπρόσωποι των μαθητών που χάνουν τον τομέα που ακολουθούσαν μέχρι τώρα.

ΕΛΜΕ Τρικάλων: Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα στις 9 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο και συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

ΕΛΜΕ ΣΕΡΡΩΝ: Σήμερα συνάντηση με τους βουλευτές των Σερρών. Τη Δευτέρα έκτακτη Γενική Συνέλευση. Την Τρίτη, στις 11:30 π.μ., συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Ελευθερίας Σερρών για το πολυνομοσχέδιο.

Πολλές τοπικές ενώσεις καθηγητών όπως οι ΕΛΜΕ Πρέβεζας, Τρικάλων, Αρκαδίας, Αιτωλοακαρνανίας, Σερρών, Ξάνθης, Δράμας κ.ά. ζητούν από τους βουλευτές των νομών τους να καταψηφίσουν κάθε διαθεσιμότητα και απόλυση εκπαιδευτικού. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο ψήφισμα των καθηγητών της Αρκαδίας, "οι βουλευτές δεν εξουσιοδοτηθήκατε στις εκλογές για να απολύσετε. Όποιος από εσάς ψηφίσει το πολυνομοσχέδιο θα είναι για μας persona non grata".
  


Τα ψέματα του υπουργείου Παιδείας
  
Στο μεταξύ, διευθυντές και σύλλογοι διδασκόντων τεχνικών λυκείων αποκαλύπτουν τα ψέματα της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας που διακινούνται μέσα από non paper. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την ανακοίνωση του 2ου ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης, που με συγκεκριμένα στοιχεία δείχνει ότι ο κλάδος της Υγείας και Πρόνοιας που καταργείται είναι από τους πιο δημοφιλείς.

Αναλυτικά αναφέρει ότι: Στη Β' τάξη του σχολείου μας, από τους 135 μαθητές συνολικά, επιλέγουν τον τομέα Υγείας και Πρόνοιας οι 55. Στη Γ' τάξη έχουν εγγραφεί για το σχολικό έτος 2013-2014 συνολικά 120 μαθητές, από τους οποίους οι 56 επιλέγουν ειδικότητες του συγκεκριμένου τομέα. Μάλιστα, η ειδικότητα της Νοσηλευτικής επιλέγεται ιδιαίτερα από ενήλικες, γεγονός που δείχνει πόσο συνειδητή και σημαντική είναι η επιλογή τους. Όπως αναφέρει ο σύλλογος, στην περιοχή μας, με βάση τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ίδιοι οι μαθητές μας, προέκυψε πως υπάρχουν αρκετές δομές που απασχολούν αποκλειστικά απόφοιτους του συγκεκριμένου τομέα, όπως: ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, το ΚΑΠΗ, τα δύο γηροκομεία, η Εταιρεία Ψυχικής Υγείας, ιδιώτες γιατροί και φυσικά το ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης. Είναι ανεδαφικό να υποστηρίζει το υπουργείο Παιδείας ότι ο τομέας Υγείας και Πρόνοιας δεν έχει σύνδεση με την αγορά εργασίας".

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε η ΟΛΜΕ, η προσυγκέντρωση για το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα είναι στα γραφεία της Ομοσπονδίας (Ερμού και Κορνάρου 2), στις 7 μ.μ. Μεγάλη συγκέντρωση την Τρίτη στην Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11:30 π.μ. Στη συνέχεια θα συνεδριάσει εκ νέου το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ προκειμένου να αποφασίσει τη συνέχιση των κινητοποιήσεων.

Π. Στεφανάκου - Η Αυγή, 13/7/2013


 Βλέπε 
1) Ονομαστικές καταστάσεις εκτοπιζομένων στην ALFAVITA

2) Τα Επαγγελματικά Λύκεια ενός κατώτερου θεού

3) Δημόσια Τεχνική Εκπαίδευση; Γράψε Λάθος.Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013

Μια καμινάδα πέφτει

Έγραφε η Ελένη Γκάμαρη -Seale στον Φυσικό Κόσμο (τεύχος 65 - Νοεμ. Δεκ. 1977 )
Διασκευή από σημείωμα του Al.A. Barlatt του Πανεπιστημίου του Colorado στο «Physics Teacher» του Σεπτεμβρίου 1976

Όταν γέρνει μια καμινάδα και γκρεμίζεται μπορεί κανείς συχνά να παρατηρήσει πως πέφτοντας σπάει κατά το μισό της μήκος και πως το πάνω της κομμάτι πέφτει ύστερα από το κάτω.
Για να βρούμε τους βασικούς λόγους που σπάει η καμινάδα εξετάζουμε ένα ραβδί, ομοιόμορφο σ’ όλο του το μήκος, που είναι στερεωμένο στο τραπέζι μ’ ένα μεντεσέ.
Αν από την κατακόρυφη αυτή θέση, αφήσουμε το ραβδί να πέσει, παρατηρούμε πως στο ελεύθερο άκρο του θα αναπτυχθεί μια μεγάλη εφαπτομενική επιτάχυνση, εφόσον τα ραβδί είναι άκαμπτο.
 Όταν η γωνία του ραβδιού με την οριζόντια επιφάνεια γίνει μικρότερη από 35ο , η κάθετη συνιστώσα της επιτάχυνσης θα γίνει μεγαλύτερη από την επιτάχυνση της βαρύτητας.

(Μια καλή άσκηση μηχανικής στερεού σώματος θα ήταν να υπολογιστεί η γωνιακή ταχύτητα, γωνιακή επιτάχυνση της ράβδου που πέφτει, σε μια τυχαία γωνία φ με τον ορίζοντα, στη συνέχεια να υπολογιστεί η επιτρόχια επιτάχυνση, η  κεντρομόλα επιτάχυνση, η συνισταμένη επιτάχυνση  του ελεύθερου άκρου Β.
Η εφαπτομενική – επιτρόχια - επιτάχυνση του ελεύθερου άκρου, δίνεται από την εξίσωση αεπ = 3gσυνφ/2  και είναι μεγαλύτερη από την επιτάχυνση βαρύτητας g για γωνίες φ της  κλίσης της ράβδου με τον ορίζοντα μικρότερες από 47 περίπου – συνφ>2/3)

Οι καμινάδες που είναι φτιαγμένες από τούβλα δεν είναι αρκετά δυνατές για να αντέξουν σ’ αυτήν τη μεγάλη εφαπτομενική επιτάχυνση. Επομένως, θα εμφανιστούν ρήγματα από τάσεις στο προπορευόμενο κομμάτι μιας καμινάδας που πέφτει
Η κορυφή της θα αποσπαστεί και θα φτάσει στο έδαφος λίγο χρόνο μετά το κάτω κομμάτι.
Μπορεί, βέβαια, κανείς να υπολογίσει την κατακόρυφη δύναμη που προκαλεί τη ρήξη, την κατά μήκος δύναμη και τη ροπή της κάμψης σ’ ένα μακρύ άκαμπτο ομοιόμορφο ραβδί, με τετράγωνη ή κυκλική τομή, ή σε μια κωνική καμινάδα με σταθερό πάχος τοιχωμάτων, που περιστρέφεται γύρω από έναν άξονα, που περνά από τη βάση τους, με την επίδραση της βαρύτητας.
Με πιο λεπτομερειακή ανάλυση της παραπάνω δύναμης μπορεί κανείς να υπολογίσει ακριβώς τη θέση που θα συμβεί το σπάσιμο.
Αν π.χ. το σπάσιμο γίνει για πρώτη φορά όταν η καμινάδα έχει στραφεί κατά 20ο , τότε το σπάσιμο θα γίνει στα 42% του μήκους της, μετρούμενου από τη βάση, κι αν το σπάσιμο δε γίνει παρά μόνον αφού η καμινάδα πέσει κατά γωνία 60ο , τότε το σπάσιμο θα συμβεί στα 30% του μήκους της, μετρούμενου πάλι από τη βάση.
Το θέμα της καμινάδας που πέφτει, είναι ένα ενδιαφέρον φαινόμενο στη Φυσική.

Ο συγγραφέας του άρθρου (Al.A. Barlatt) ζήτησε πληροφορίες και φωτογραφίες αυτού του φαινομένου και η ανταπόκριση που είχε η έκκλησή του δείχνει πως το ενδιαφέρον για το φαινόμενο είναι μεγάλο. Περισσότεροι από δέκα άνθρωποι του έστειλαν απαντήσεις και αρκετές φωτογραφίες που δείχνουν πτώσεις καμινάδων.
......................................................................................................................;
Ευχαριστώ τον συνάδελφο και φίλο Στέργιο Ναστόπουλο για την προσθήκη του συνδέσμου 
........................................................................................................................
Ιωάννινα 4 Σεπτ. 1930
Η κατεδάφιση του τζαμιού του Οσμάν Τσιαούς που βρίσκονταν στο χώρο της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Ο Απόστολος Βερτόδουλος αποθανάτισε τη στιγμή 
Πηγή: e giannina. wordpress
..................................................................................
Σύμφωνα με τον συμμαθητή και φίλο πολιτικό μηχανικό Γιάννη Π.
Α) Ανατίναξη με εκρηκτικά (τοποθετούνται χαμηλά στη βάση) για να προκαλέσει διατμητικές τάσεις και να ξεκινήσει η πτώση του κτίσματος.

Β) Προηγείται η πτώση του κατώτερου τμήματος, επειδή βρίσκεται πλησιέστερα του εδάφους.
............................................................................................
Η επιτάχυνση σε καμπυλόγραμμη κίνηση
(από το βιβλίο Μηχανική του Παναγιώτη Τσούνη - Αθήναι 1969)


Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

Ο διάλογος ανθρώπου και ηλεκτρονικού υπολογιστήρος


Ο διάλογος ανθρώπου και ηλεκτρονικού υπολογιστήρος

Μια νέα κοινωνία επί θύραις

Η Παιδεία είναι το πρώτον και μέγιστον μέλημα του ΄Εθνους. Τι επιβάλλεται να γίνη επειγόντως. Μετά τον «Χρυσούν Αιώνα» ο «Αιών του ηλεκτρονικού υπολογιστήρος»

Εις τας 3 Φεβρουαρίου τ.ε. (1969) ήρχισεν εν επισήμω τελετή, η δευτέρα εκπαιδευτική περίοδος του Κέντρου Σπουδών Προγραμματισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστήρων, το οποίον έχει οργανωθή υπό της Εθνικής Επιτροπής Μηχανολογιστικής Οργανώσεως (ΕΕΜΟ) του Υπουργείου Συντονισμού.
Εις την νέαν σειράν μαθημάτων, ήτις λαμβάνει χώραν  εις χώρον του κτιρίου Βιολογίας του Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών «Δημόκριτος» φοιτούν 100 περίπου μαθηταί, Υπάλληλοι Δημοσίων Υπηρεσιών και Στρατιωτικοί.
Κατά τα εγκαίνια της Η’ αυτής σειράς σπουδών, μεταξύ των άλλων επισήμων, ωμίλησεν και ο Καθηγητής της Ηλεκτρονικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Μιχαήλ Αθ. Αναστασιάδης, Πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων Φυσικών, καθώς και Πρόεδρος της ΕΕΜΟ.
Ο «Φυσικός Κόσμος» (τεύχος 12 - Φεβρουάριος 1969)  δίδει κατωτέρω, προς ενημέρωσιν των αναγνωστών του, ευρείαν περίληψιν της ομιλίας του κ. Μιχ. Αναστασιάδη, ο οποίος με αδράς γραμμάς σκιαγραφεί το επερχόμενον μέλλον της επομένης 10ετίας τονίζει την αδήρητον ανάγκη της αναπτύξεως της Παιδείας, δίδει εναργώς σαφείς κατευθύνσεις και εύχεται όπως η Ελλάς ενταχθή εις την χορίαν των πρωτοποριακών Εθνών της αυριανής κοινωνίας

… Αντιθέτως προς όσα φιλοπαιγμόνως  ισχυρίζεται το λαϊκόν ανέκδοτον, ο Θεός είναι βαθύτατα δημοκράτης. Διένειμε τας πνευματικάς ικανότητας σχεδόν ισοτίμως εις όλον τον κόσμον. Δεν εδημιούργησε διακρίσεις μεταξύ πλουσίων και πτωχών, μεταξύ μεγάλων και μικρών κρατών όσον αφορά τας πνευματικάς ικανότητας.
Υπάρχουν άτομα με την «σφραγίδα δωρεάς» τόσον εις τα μεγάλα όσον και εις τα μικρά κράτη. Η διαφορά αρχίζει εις τας μεθόδους διαχειρίσεως και καλλιεργείας αυτού του θείου δώρου. Ούτω, κράτη τα οποία αδιαφορούν και αφήνουν να διαρρεύση το μέγα τούτο αγαθόν, είναι ασφαλώς κράτη μικρά, οσονδήποτε μέγας και αν είναι ο πληθυσμός των. Αντιθέτως, κράτη μεγάλα είναι εκείνα τα οποία καταλλήλως και επιτυχώς διεχειρίσθησαν τας πνευματικάς αρετάς των πολιτών των, καθώς και τας λοιπάς ικανότητας, ανεξαρτήτως εμβαδού επιφάνειας και αριθμού κατοίκων. Εις την κατηγορίαν αυτήν ανήκεν, άλλοτε, η Ελλάς. Εις αυτήν οφείλει να ανήκη αύριον.
Αλλά ποιον είναι το επερχόμενον αυτό αύριον και πως επιβάλλεται από τούδε και επειγόντως να οπλίση το κράτος τους πολίτας του, δια να καταστή η Ελλάς ισχυρόν, αξιόμαχον και ετοιμοπόλεμον κράτος;
Το αύριον της ανθρωπότητος, όσον βαθύτατα διάφορον και εάν είναι του σημερινού, δεν είναι καθόλου εις ημάς άγνωστον. Η ενατένισις προς αυτό μας αποκαλύπτει, κατ’ αρχήν, τα τρία βασικά του γνωρίσματα: α) την αστικοποίησιν, β) την γενίκευσιν του βιομηχανικού αυτοματισμού και, γ) την επανάστασιν εις τα μέσα και τας μεθόδους ενημερώσεως.
‘Όπως ορθώς πρόεβλεπεν ο Ουέλς ο μέγιστος των πολέμων ήρχισεν ήδη.
Ο μέγας και αδυσώπητος και ολοκληρωτικός πόλεμος μεταξύ Παδείας και Καταστροφής εκηρύχθη και αι μάχαι προφυλακών ευρίσκονται εν πλήρει εξελίξει.
Η μεγίστη συγκέντρωσις πληθυσμών εις τα αστικά κέντρα, η αλματώδης ανάπτυξις της αυτοματοποιημένης βιομηχανίας και κυρίως ο πλούτος της ενημερώσεως, η αφθονία των πληροφοριών, η ευχέρεια της επικοινωνίας κ.λ. , όλα αυτά συγκλίνουν και συνασπίζονται , χαλκεύοντας την δεσποτείαν ενός νέου μέσου, ενός νέου οργάνου το οποίον είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστήρ.
Η τεχνολογία του ηλεκτρονικού υπολογιστήρος και των συστημάτων πληροφορήσεως, εκφράζουν  την νέαν φυσιογνωμίαν του κόσμου της επί θύραις δεκαετίας.
Η φαντασία, η έμπνευσις, η διαίσθησις, η σύλληψις ιδεών, όλα αυτά τα γνωρίσματα του πνεύματος, θα έχουν του λοιπού βοηθόν και συμπαραστάτην απαραίτητον, την απέραντον μνήμην και την ατραπιαίαν υπολογιστικήν ικανότητα του ηλεκτρονικού εγκεφάλου.
Αυτός ο εντελώς νέου τύπου συνδυασμός ανθρωπίνου και ηλεκτρονικού εγκεφάλου, όστις αλληλοσυνδυάζεται χωρίς ποτέ να αλληλοκαταργήται, θα δημιουργήση μίαν άγνωστον, έως τώρα, πνευματικήν διάστασιν, ήτις και θα αποτελέση το κύριον γνώρισμα του κόσμου που έρχεται.
Όταν τεθούν, εις την κοινήν χρήσιν υπολογιστήρες των οποίων η μνήμη θα αποθηκεύη το σύνολον του περιεχομένου όλων των βιβλιοθηκών του κόσμου ανεξαιρέτως όταν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστήρες θα αρχίσουν να εργάζωνται με τον ρυθμόν μιας συνήθους μεταξύ ανθρώπων συνομιλίας, όταν ο μερισμός του χρόνου εκμεταλλεύσεως των κεντρικών αυτών οργάνων θα είναι τόσος ώστε να εξυπηρετούνται ταυτοχρόνως, κατά τα ανθρώπινα μέτρα, εκατοντάδες συνομιλητών, τότε η σημερινή κοινωνία θα φαίνεται τόσον παρωχημένη, όσον από πλευράς τεχνικών μέσων μας φαίνεται σήμερον μεμακρυσμένη η κοινωνία της λαμπροτέρας ίσως περιόδου της ανθρωπότητος: του Ε’ π. Χ, αιώνος.
Και όπως ο αιών εκείνος ανέλαμψεν εις πνευματικότητα δι’ άλλων μέσων και μεθόδων, ο αυριανός ιδικός μας θα τείνη προς το αυτό αποτέλεσμα χάρις εις τους ηλεκτρονικούς υπολογιστήρας.
Εν προκειμένω, το σπουδαίον και μη επιδεχόμενον ουδεμίαν αναβολήν είναι το ότι όλα τα προαναφερθέντα είναι χρονικώς εγγύτατα ημών. Παρήλθεν από μακρού η εποχή κατά την οποίαν μεταξύ μιας εφευρέσεως και της γενικεύσεως της χρήσεως της παρήρχοντο δεκάδες ετών.
Αν η φωτογραφία απήτησεν 150 έτη δια να γίνη κοινόν κτήμα, αι κρυσταλλολυχνίαι απήτησαν μόνον 6 έτη, τα δε ενσωματωμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα, τα οποία ωδήγησαν εις την διαμόρφωσιν της τεχνολογίας της τρίτης των ηλεκτρονικών υπολογιστήρων, απήτησαν μόνον 3.
Ήδη η βιομηχανία των ηλεκτρονικών υπολογιστήρων κατασκευάζει μνήμας με χωρητικότητα χιλίων δισεκατομμυρίων σημείων, δηλαδή δεν απέχει υπερμέτρως του ορίου του ενός εκατομμυρίου δισεκατομμυρίων σημείων των εν τω Κόσμω πληροφοριών, ικανούς να συνδιαλέγωνται ταυτοχρόνως με 250 συνομιλητές.
Ούτω η νέα αυτή κοινωνία, η κατά κυριολεξίαν αυριανή κοινωνία της δεκαετίας 1970 -1980, η κοινωνία του διαλόγου ανθρώπου και υπολογιστήρος, η κοινωνία του ήσσονος μόχθου και των μακρών διακοπών, έχει ανάγκη ηυξημένης πνευματικότητας, έχει ανάγκην Παιδείας, Παιδείας ειδικής και Παιδείας γενικής.
Παιδείας ειδικής δια να αποκαταστήση τον διάλογον ανθρώπου και υπολογιστήρος. Παιδείας γενικής δια να καταστή ο διάλογος αυτός ενδιαφέρων και υψηλός.
Εντός ολίγου τα κράτη θα καταπολεμούν την «απρογραμματοσύνην», την άγνοιαν δηλονότι της γλώσσης των υπολογιστήρων, όπως σήμερον καταπολεμούν την «αγραμματοσύνην» και τον αναλφαβητισμόν.
Και όταν ανταγωνίζονται άλληλα θα είναι εις περιοχάς εμπνεύσεως και καθαράς πνευματικής δημιουργίας.
Δεν απομένει λοιπόν ειμή μόνον η επίμοχθος προσπάθεια όπως καταστώμεν κοινωνοί μιας ηυξημένης πνευματικότητος, κάτοχοι της διαλέκτου των ηλεκτρονικών υπολογιστήρων και μέτοχοι των εκσυγχρονισμένων μέσων και μεθόδων, ίνα και η Ελλάς καταλάβη την, εκ του ιστορικού παρελθόντος της επιβαλλομένην, προέχουσαν θέσιν εις τον Κόσμον που έρχεται.

………
Ο καθηγητής της Ηλεκτρονικής Φυσικής του Πανεπιστημίου της Αθήνας,
Μιχαήλ Αναστασιάδης ( -1978)

Ιδρυτής και Διευθυντής του Ενδεικτικού Ραδιοηλεκτρολογίας, Ιδρυτής και Διευθυντής του Ιονοσφαιρικού Ινστιτούτου, Ιδρυτής του περιοδικού «Φυσικός Κόσμος»
 με τη διαθήκη του, δώρισε στο Δημόσιο, δυο πενταόροφα κτίρια (των Σχολών Αναστασιάδη) με όλο τον εξοπλισμό τους…    

Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

Το χαλαζόμετρον

Το χαλαζόμετρον (Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 25713/4-2-64)
Όργανον μετρήσεως ποσότητος χαλάζης και μεγέθους κόκκων αυτής
Άρθρο του Θεόδωρου Μαλδογιάννη, φυσικού,
καθηγητού της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων (1965-68)
αργότερα βοηθού στην έδρα της Μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
στο περιοδικό Φυσικός Κόσμος (Τεύχος 12 Φεβρουάριος 1969)
……
2. Λειτουργία
Αρχίζει πίπτουσα η χάλαζα, της οποίας όλοι οι κόκκοι δεν είναι βεβαίως της ιδίας διαμέτρου. 
Καθώς δε ούτοι εισέρχονται δια του στομίου Τ Τ’ της λεκάνης Λ Λ΄ δια μέσου του κυκλικού ανοίγματος ΔΑΒΓ κυλίονται επί των πλεγμάτων και έκαστος χαλαζόκοκκος  αναλόγως της διαμέτρου αυτού, πίπτει εντός του αντιστοίχου κυλίνδρου, οι μεν μικροτέρας διαμέτρου δια μέσου των υψηλότερα ευρισκομένων πλεγμάτων λόγω της μικροτέρας πλευράς των τετραγωνιδίων των, οι δε μεγαλύτεροι δια μέσου των χαμηλώτερα ευρισκομένων τοιούτων λόγω της μεγαλυτέρας πλευράς των τετραγωνιδίων. 
Και όσα μεν περισσότερα πλέγματα υπάρχουν εις το χαλαζόμετρον διαφορετικής πλευράς τετραγωνιδίων τόσο περισσότερον ακριβέστερος γίνεται ο διαχωρισμός των χαλαζοκόκκων κατά διάμετρον.


3. Μετρήσεις
Μετά το πέρας της πτώσεως της χαλάζης, ανοίγομεν τας θυρίδας Θ1, Θ2, Θ3, και τη βοηθεία βαθμολογημένου εις εκατοστόμετρα σχοινίου ή κανόνος μετρώμεν το ύψος του δια της τήξεως των χαλαζοκόκκων προερχομένου ύδατος.

Γνωστής ούσης δε και της βάσεως του αντιστοίχου κυλίνδρου υπολογίζομεν το βάρος του ύδατος εκάστου κυλίνδρου και εξ αυτού εν σχέσει μετά του ολικού βάρους του ύδατος απάντων των κυλίνδρων, εξάγομεν το ποσοστόν της πτώσεως των χαλαζοκόκκων τάδε και τάδε διαμέτρου, όστις είναι και ο σκοπός του χαλαζομέτρου. 
.................................................................
Χάλαζα
(από το βιβλίον Περιγραφική Μετεωρολογία – Λεωνίδα Καραπιπέρη, καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών)
Το φαινόμενον της χαλάζης συνίσταται εις την πτώσιν επί της επιφανείας της Γης τεμαχίων πάγου σφαιρικών ή ακανονίστου σχήματος, διαμέτρου μεγαλυτέρας των
5 mm.
 Όταν νέφη του είδους των σωρειτών και δη των σωρειτομελανιών (Cb) παρουσιάζουν μεγάλην κατακόρυφον ανάπτυξιν οπότε η θερμοκρασία των ανωτέρων τμημάτων αυτών κατέρχεται υπό το 0 C, τότε συμβαίνει παγοποίησις επί των πυρήνων πάγου και γενικώς μια ταχεία μετατροπή των εν υπερτήξει, υδροσταγονιδίων εις παγοκρυστάλλους.
Το φαινόμενον τούτο λαμβάνει χώραν εις θερμοκρασίας παραπλησίας των -180C , ήτοι εις ύψη άνω των 5.000 m περίπου.
Εν τω μεταξύ μετά τον σχηματισμόν των πρώτων παγοκρυστάλλων οίτινες αποτελούν και τους πυρήνας των χαλαζοκόκκων, ούτοι μεγεθύνονται δια συγκρούσεων μεταξύ παγοκρυστάλλων και υδροσταγονιδίων εν υπερτήξει και σχηματίζουν μεγαλύτερους χαλαζοκόκκους και κοκκώδη χιόνα.
Όταν οι χαλαζόκοκκοι ούτοι δεν είναι δυνατόν να συγκρατηθώσι ή να παρασυρθώσι πλέον προς τα άνω δια των ανοδικών κινήσεων, τότε πίπτουν εντός του εν υπερτήξει νέφους, κάτω της κρισίμου επιφανείας και αυξάνουν ταχέως δια προσθήκης νέων παγοκρυστάλλων και υδροσταγονιδίων εν υπερτήξει.
Οι ούτω σχηματισθέντες χαλαζόκοκκοι εγκαταλείπουν τελικώς το νέφος και εάν φθάσουν εις την επιφάνειαν του εδάφους πριν ή τακούν, δίδουν το φαινόμενον της χαλάζης.
Οι επί του εδάφους πίπτοντες χαλαζόκοκκοι είναι σφαιρικοί, κωνικοί, απιοειδείς ή έχουν ακανόνιστον σχήμα, αι δε διαστάσεις αυτών ποικίλλουν από μεγέθους μπιζελιού μέχρι μεγάλου πορτοκαλίου.
Γενικώς η διάμετρος αυτών είναι μεγαλυτέρα των 5mm και δύναται να φθάση τα 12 και πλέον εκατοστόμετρα.
Η χάλαζα δημιουργείται εντός των νεφών ισχυράς κατακορύφου αναπτύξεως και δη εντός των σωρειτομελανιών διό και παρατηρείται κατά τας καταιγίδας, μετωπικάς ή θερμικάς.
Οι σωρειτομελανίες χαρακτηρίζονται από μεγάλην κατακόρυφον ανάπτυξιν, ισχυρά ανοδικά ρεύματα, μεγάλην ποσότητα ύδατος και μεγάλας υδροσταγόνας, προσφέρεται όσον ουδέν άλλον νέφος δια σχηματισμόν χαλάζης.
Όταν οι χαλαζόκοκκοι είναι ακόμη μικρών σχετικώς διαστάσεων και δη εις το αρχικόν στάδιον αναπτύξεως των, ούτοι παρασύρονται προς τα άνω υπό των ισχυρών ανοδικών κινήσεων και ακολούθως πίπτουν προς τα κάτω.
Ανερχόμενοι όμως εις τας υψηλάς περιοχάς του νέφους όπου αι θερμοκρασίαι είναι πολύ κάτω του 0ο C , ο περί αυτούς σχηματιζόμενος πάγος είναι διαφανής, ενώ όταν κατέρχωνται εις περιοχάς του νέφους όπου αι θερμοκρασίαι είναι μεγαλύτεραι του μηδενός ή ολίγον κατώτεραι τούτου, τότε ο περί αυτούς σχηματιζόμενος πάγος είναι αδιαφανής. Επειδή δε αι τοιαύται μετακινήσεις προς τα άνω και κάτω συμβαίνουν επανειλημμένως, δικαιολογείται η σύστασις των χαλαζοκόκκων, οίτινες αποτελούνται από διαφανείς και αδιαφανείς στιβάδας πάγου.
Η διαδοχική αύτη στρωμάτωσις των χαλαζοκόκκων πιθανόν να οφείλεται και εις ότι η στερεοποίησις μεγάλων βροχοσταγόνων δημιουργεί διαφανές στρώμα πάγου και η των μικρών υδροσταγονιδίων αδιαφανές τοιούτον.
Σχετικώς με την ταχύτητα την οποίαν δέον να έχουν τα ανοδικά ρεύματα ίνα συγκρατήσουν τους χαλαζοκόκκους, αύτη πρέπει να είναι της τάξεως των 59 μιλλίων καθ’ ώραν δια χαλαζοκόκκους διαμέτρου 25 mm και πυκνότητος 0,8   και 116 μιλλίων καθ΄ώραν δια χαλαζοκόκκους διαμέτρου 75 mm.
Όσον αφορά την ταχύτητα πτώσεως των χαλαζοκόκκων αύτη δια χαλαζοκόκκους διαμέτρου 1 και 2cm, ανέρχεται αντιστοίχως εις 12 και 16 μέτρα κατά δευτερόλεπτον.
Η χάλαζα προερχομένη εξ ωρισμένων καταιγιδοφόρων νεφών δεν πίπτει ως η βροχή επί εκτεταμένων περιοχών αλλά κατά λωρίδας, οίτινες ορίζονται εκ της τροχιάς του μετακινούμενου καταιγιδοφόρου νέφους, διό και αι προκαλούμεναι εκ ταύτης ζημίαι δεν είναι καθολικαί

Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

Τα θέματα Φυσικής με τις λύσεις τους, στις εισαγωγικές εξετάσεις του 1971.


Τα θέματα της Φυσικής στις εισαγωγικές εξετάσεις του 1971, ανέβασαν ξαφνικά στάθμη.

Λείπουν τα θέματα θεωρίας που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια , τώρα έχουμε μόνο τέσσερις ασκήσεις … φαίνεται άλλαξε η επιτροπή, άρα και τα γούστα της, ότι μας αρέσει κάνουμε!

Για τους υποψήφιους ποιος να ενδιαφερθεί σε κείνη την ΠαπαδοΠατακοΜακαρέζια εποχή!
Γιατί τώρα ποιος ενδιαφέρεται, ό,τι του καπνίσει του κάθε θεματοδότη, χώρια που το βλέπουν σαν να βγήκαν σε κυνήγι θηραμάτων ...

Από το περιοδικό Φυσικός Κόσμος Τεύχος 26 Σεπ. – Οκτ. 1971
Επιμέλεια λύσεων: Διονύσης Μαρίνος

Στον Ιατρικό – Φαρμακευτικό κύκλο
Θεμα Α) άσκηση με πυκνωτές
Θέμα Β) άσκηση με δίοδο λυχνία σε συνδυασμό με θερμιδομετρία
Θέμα Γ) άσκηση δυναμικής – κιβώτιο σε καρότσα φορτηγού
Θέμα Δ) άσκηση οπτικής

Στον Φυσικομαθηματικό – Γεωπονοδασολογικό κύκλο
Θέμα Α) άσκηση στατικής – άνθρωπος σε σανίδα, από τις ελάχιστες φορές που ζητήθηκαν να γίνουν γραφικές παραστάσεις
Θέμα Β) άσκηση με νόμους αερίων F=P S
Θέμα Γ) άσκηση με μετασχηματιστή, ακόμη μια πρωτότυπη ερώτηση … τι θα συμβή εάν η αντίστασις (που διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα) αύτη είναι τεταμένον ευθύγραμμον τμήμα σύρματος και τοποθετηθή εντός σταθερού μαγνητικού πεδίου  
Θέμα Δ) Δια ποίων  συλλογισμών προσδιορίζεται ο μαζικός αριθμός του ηλεκτρονίου

Στον Πολυτεχνικό κύκλο
Θέμα Α) άσκηση μηχανικής: ελαστική σύγκρουση σφαιρίδιων δυο εκκρεμών
Θέμα Β) άσκηση οπτικής, αρκετά δύσκολη
Θέμα Γ) άσκηση μαγνητικού πεδίου ρευματοφόρου αγωγού  – δύναμης Laplace
Θέμα Δ) άσκηση νόμων αερίων.

Στον Τεχνικό κύκλο
Άσκηση κινητικής – μηχανικής  με έμβολο που κινείται χωρίς τριβές σε κατακόρυφο κύλινδρο
(στη φωτογραφία το παλαιό κτίριο του Παν. Ιωαννίνων, επί της οδού Δομπόλη, τότε γενικό εξεταστικό κέντρο για όλη την Ήπειρο και νησιά του Ιονίου)
Κυριακή, 2 Ιουνίου 2013

Ταχύτητα και επιτάχυνση μιας μπάλας που ροβολάει στην πλαγιά

Η μπάλα ροβολάει στην πλαγιά.
Καθώς η ταχύτητά της αυξάνει από το Α μέχρι το Β, η επιτάχυνσή της
1) αυξάνει επίσης
2) ελαττώνεται
3) παραμένει σταθερή
Όταν η μπάλα πάει από το Β στο Γ, η επιτάχυνσή της
4)      αυξάνεται
5)      μειώνεται
6)      παραμένει σταθερή
Αφού το σκεφτείτε, επιβεβαιώστε την απάντησή σας 

( από το περιοδικό Physics Teacher - Δεκέμβριος 2007)

Ένα σχόλιο και μια απάντηση (The Physics Teacher Φεβρουάριος 2008)

Comment on “Rolling Ball”
Essentially, the problem on page 534 is very poorly specified, and the solution on page 565 is just plain wrong for the motion from point B to point C for the shape of the surface drawn in the picture in terms of the language used to ask the question and explain the answer. I know that I have to spend many lectures each semester getting my students to understand that acceleration is a vector that is not generally in the same direction as the motion, especially if the path is curved. The component of the acceleration parallel to the path does decrease from points B to C in the picture, since that component of gravity parallel to the path.
However, the constraint force, which keeps the ball on the surface, is always perpendicular to the path depends on gravity via the slope, but it also depends on the speed of the ball and the instantaneous radius of curvature of the path. Since the path drawn from point B to C looks to be of nearly constant curvature, he magnitude of the acceleration vector actually increases from B to C.
If the ball was released from rest at point B, and the path was a quarter circle, the acceleration at point C would be two times g in the upward direction!
(Meaning the constraint force was 3mg upwards)
If the ball is already moving at point B, the final acceleration at point C is larger.
Please correct me, if I am mistaken.
(Christopher LaSota – Visiting Asst. Prof. of Physics Kenyon College)

Hewitt’s Response
I am wrong and Christopher LaSota is correct. My point was to help students distinguish between velocity and acceleration, and I failed to state “acceleration along the path”
So if you use this Figuring Physics with your students, point out my error to help them distinguish between acceleration in general and components of acceleration when motion is non-linear.

Paul Hewitt – City College of San Francisco

Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Που να φαντασθεί ο λύκος ότι μέσα στο βαρέλι που κατρακυλούσε ήταν το γουρουνάκι ... που εκτελούσε μόνο μεταφορική κίνηση

Ντιπ για ντιπ άσχετος ο κυρ λύκος από φυσική rigid body, tribology and lubricant (λιπαντικό)

 Το γουρουνάκι, όπως και τις άλλες φορές ξεκίνησε πιο νωρίς και πήγε στο πανηγύρι. Εκεί αγόρασε ένα βαρέλι και καθώς γύριζε είδε τον λύκο να πηγαίνει προς το σπίτι του. Τότε, μην έχοντας τι άλλο να κάνει, σκέφτηκε να μπει μέσα στο βαρέλι για να κρυφτεί. Στην προσπάθειά του όμως να μπεί μέσα στο βαρέλι, αυτό αναποδογύρισε και άρχισε να κατρακυλάει στον λόφο! Ο λύκος, που δεν είχε δει το γουρουνάκι, είδε το βαρέλι να έρχεται προς τα πάνω του και τρόμαξε πολύ. Άρχισε λοιπόν να τρέχει για να φύγει και τελικά δεν πήγε στο πανηγύρι.
Το γουρουνάκι μόλις σταμάτησε το βαρέλι, βγήκε από μέσα και πήγε γρήγορα στο σπίτι του. Μετά από λίγο, ο λύκος ηρέμησε από την λαχτάρα που πήρε και πήγε στο σπίτι του μικρού γουρουνιού. Χτύπησε την πόρτα και είπε στο γουρουνάκι τι του είχε συμβεί. Ότι δηλαδή δεν πήγε στο πανηγύρι γιατί τρόμαξε πολύ από ένα βαρέλι που κατρακυλούσε προς τα πάνω του.
- Χα χα, σε κορόιδεψα, είπε το γουρουνάκι. Είχα πάει στο πανηγύρι και αγόρασα ένα βαρέλι. Μόλις σε είδα μπήκα μέσα και άρχισα να κατρακυλάω στην πλαγιά του λόφου για να σε τρομάξω!

Δεν ξέρεις από Φυσική κυρ λύκε Το βαρέλι κάνει περιστροφική κίνηση, εγώ πασαλειμένος με ιδανικό λιπαντικό μόνο μεταφορική


  ...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................
...αφιερωμένο σε θεματοδότες με νοοτροπία κυνηγών που βγήκαν καρτέρι για θηράματα...