Σάββατο, 21 Ιουνίου 2008

Μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου ρευματοφόρου αγωγού.

Η συνηθισμένη αισθητοποίηση του μαγνητικού πεδίου ενός (κατακόρυφου)ευθύγραμμου ρευματοφόρου αγωγού γίνεται με ρινίσματα σιδήρου ή με μικρές μαγνητικές βελόνες (σε οριζόντιο επίπεδο). Μόνο που χρειάζεται ισχυρό ρεύμα (μια εύκολη λύση είναι η χρησιμοποίηση παλιάς μπαταρίας αυτοκινήτου).

Εδώ προτείνεται μια άλλη λύση πιο σύνθετη, αλλά με πολλές προεκτάσεις (πηγή: Advanced Level Physics,Μ.Nelkon & Ρ.Parker).

Ο αγωγός διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα. Παράγει χρονικά μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο, που προακλεί ac τάση στο ανιχνευτικό πηνίο. H ac τάση ανιχνεύεται, με μέτρηση του πλάτους της, σε ηλεκτρονικό παλμογράφο. Μπορεί κανείς να συσχετίσει τον προσανατολισμό των μαγνητικών γραμμών με την παραγόμενη τάση επαγωγής, την ελλάττωση του μαγνητικού πεδίου με την απομάκρυνση από τον ρευματοφόρο αγωγό, την ασύρματη μεταφορά ενέργειας μέσω του χρονικά μεταβαλλόμενου μαγνητικού πεδίου.
Το ανιχνευτικό πηνίο έχει 24.000 σπείρες, εφοδιασμένο με πυρήνα σιδήρου.
Αν ληφθεί και αποθηκευθεί η παρουσίαση σε pp τα πρόσθετα επεξηγηματικά στοιχεία (βελάκια, τιμές, κείμενα) πέφτουν στην "παρουσίαση πλήρους προβολής" διαδοχικά. Η πειραματική δραστηριότητα σε 3 κάρτες


Δεν υπάρχουν σχόλια: