Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2008

Ένα ακριβό πείραμα εξηναγκασμένης ταλάντωσης: Ο συντονισμός από τον άνεμο, και η κατάρρευση της γέφυρας Tacoma.

Δεν υπάρχουν σχόλια: