Τρίτη, 18 Μαΐου 2010

Το πείραμα του Faraday, από το μαγνητικό πεδίο στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: