Σάββατο, 1 Μαΐου 2010

Ο Μάϊος μας έφθασε εμπρός βήμα ταχύ, να τον προϋπαντήσουμε στη νέα κατοχή.

ΠΗΓΗ: BLOGSPOT Σατιρίζοντας την επικαιρότητα, με τη ματιά του Κρητικού Φάνη Ξημεράκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: