Σάββατο, 25 Απριλίου 2009

Μας αμφισβητούν σε ποσοστό 80%; Θα τους αμφισβητήσουμε σε ποσοστό 97%!
Δεν υπάρχουν σχόλια: