Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2010

Λαμπάκια τοποθετημένα σε σειρά, να συνδεθούν παράλληλα.

Δύο λαμπάκια τοποθετημένα σε σειρά, να συνδεθούν παράλληλα με πέντε καλώδια. Να παρεμβληθεί κατάλληλα αμπερόμετρο που θα μετρά την ένταση του ρεύματος που δίνει η πηγή.


Το ρεύμα ξεκινά από το συν της πηγής, περνά από το αμπερόμετρο (0,19Α) και μετά στον ακροδέκτη Α1 της λάμπας Λ1. Ο ακροδέκτης Α1 συνδέεται με τον ακροδέκτη Α2 της λάμπας Λ2 ώστε το ρεύμα να διακλαδιστεί στη μία και στην άλλη λάμπα. Τα σημεία των κόκκινων καλώδιων έχουν ίσο δυναμικό, το δυναμικό του θετικού πόλου της πηγής, υποθέτοντας 0Ω την αντίσταση του αμπερόμετρου.

Το ρεύμα θα το "μάσουμε" από τους ακροδέκτες Β1 της λάμπας Λ1 και Β2 της λάμπας Λ2 και θα το "οδηγήσουμε" στο πλην της πηγής.
Τα σημεία του πράσινου και μαύρου καλώδιου έχουν ίδιο δυναμικό, το δυναμικό του αρνητικού πόλου της πηγής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: