Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2010

Παράλληλα τοποθετημένα λαμπάκια, να συνδεθούν σε σειρά.

Τα τοποθετημένα "παράλληλα" λαμπάκια να συνδεθούν με τέσσερα καλώδια σε σειρά. Να παρεμβληθεί κατάλληλα αμπερόμετρο που να δείχνει την ένταση του ρεύματος που δίνει η πηγή.


Το ρεύμα ξεκινά από το συν της πηγής, περνάει από το αμπερόμετρο (0,08Α) μετά στο ένα λαμπάκι, αμέσως μετά το ίδιο ρεύμα στο δεύτερο λαμπάκι και τέλος επιστροφή στο πλην της πηγής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: