Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2008

Ήλθομεν προσκυνήσαι αυτώ


Έθνη τα πρόσθεν, τη φθορά βεβυσμένα

Όλεθρον άρδην, δυσμενούς πεφευγότα

Υψούτε χείρας, συν κρότοις εφυμνίοις

Μόνον σέβοντα, Χριστόν ως ευεργέτην

Εν τοις καθ’ ημάς, συμπαθώς αφιγμένον

Δεν υπάρχουν σχόλια: