Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2008

Οι αισθήσεις αδρανούν στις αργές μεταβολές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: