Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Πειράματα σε κάρτες - διαφάνειες (2)


7. Επαλήθευση νόμου κεντρομόλου δύναμης Fk = m u2/ r


8. Ελκόμενοι κύλινδροι


9. Υδροστατική πίεση


10. Μανομετρική κάψα


11. Άνωση (δράση – αντίδραση)


12. Επαλήθευση του νόμου της άνωσης

13. Μέτρηση πυκνότητας στερεού σώματος


14. Κολυμβητής Καρτεσίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: