Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

Πειράματα σε κάρτες - διαφάνειες (3)

15. Ανοικτό μανόμετρο συνδεμένο σε βρύση16. Πίεση μπαλονιού – ανοικτό μανόμετρο17. Αεροδύναμη18. Περίοδος εκκρεμούς: ανάλογη της τετραγωνικής ρίζας του μήκους του νήματος19. Περίοδος εκκρεμούς: ανεξάρτητη του πλάτους της ταλάντωσης και της μάζας του αιωρούμενου αντικειμένου
20. Αύξηση του βάρους με επιπλέον μαγνητική έλξη σε σιδερένια σφαίρα. 


Δεν υπάρχουν σχόλια: