Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

Πειράματα σε κάρτες - διαφάνειες (1)

1. Συσκευή σύγχρονων κινήσεων2. Σύγκρουση χαλύβδινης σφαίρας με άλλη ίδια, ή με ομάδα ίδιων σφαιρών.
3. Συσκευή ανακύκλωσης


4. Στατική τριβή, τριβή ολίσθησης, συντελεστής τριβής ολίσθησης


5. Στατική τριβή, τριβή ολίσθησης6. Υπολογισμός τριβής ολίσθησης. 


Δεν υπάρχουν σχόλια: