Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011

Γραμμές ενισχυτικής - αποσβετικής συμβολής
Οι γραμμές (υπερβολές) ενισχυτικής συμβολής (περιλαμβάνουν τα σημεία που ταλαντώνονται με μέγιστο πλάτος 2Α) είναι περιττού πλήθους δηλαδή 3, 5, 7 κλπ (η μεσοκάθετος και ίσου πλήθους εκατέρωθεν)

Οι γραμμές (υπερβολές) αποσβετικής συμβολής (περιλαμβάνουν τα σημεία που παραμένουν ακίνητα, πλάτος 0) είναι άρτιου πλήθους δηλαδή 2,4,6

Στο επόμενο σχήμα τα σημεία ενισχυτικής συμβολής είναι εκεί που συναντώνται την ίδια στιγμή όρος απο τη μια πηγή και όρος από την άλλη, ή κοιλάδα από τη μία πηγή και κοιλάδα από την άλλη.


Δεν υπάρχουν σχόλια: