Σάββατο, 22 Αυγούστου 2009

Μεταφορική κίνηση, περιστροφική με ανατροπή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: