Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2009

Αναβάθμιση του Λυκείου. Πρόσβαση στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ένα άρθρο του Γιώργου Ζησιμόπουλου, Φυσικού, Υπευθ. ΕΚΦΕ Αιγίου

Στην ειδική έκδοση του Φυσικού Κόσμου της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών
(Ιαν. Φεβ. Μάρτιος 2009) «Συνεισφέρουμε στο διάλογο για την Παιδεία»
ο Γιώργος Ζησιμόπουλος, Φυσικός, Υπευθ. ΕΚΦΕ Αιγίου, Γραμματέας του Παραρτήματος Αχαϊας της ΕΕΦ, στο άρθρο του
«Αναβάθμιση του Λυκείου – Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»
αφού χαρτογραφήσει τη σημερινή κατάσταση, που όλοι θέλουν να αλλάξει, αλλά όλο ίδια μένει – για να μη πω πως πάει από το κακό στο χειρότερο, προτείνει λύσεις.
(Ο αγωγιάτης κυρ Κώστας έλεγε στο χωριό μου για τους εκάστοτε ιθύνοντες,που δεν έχουν ευήκοον ούς, πολλά - πολλά χρόνια πριν: Δεν έχν (έχουν) τρύπα στ’ αφτί)

Το άρθρο με επιμέρους ενότητες:
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1) Η ανισορροπία της κατανομής των μαθητών στο Γενικό Λύκειο και την Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση.
2) Πληθώρα γνωστικών αντικειμένων που επικαλύπτονται με την ευρύτερη έννοια
3) Η γνώση έχει μετατραπεί σε ύλη, θεωρείται δεδομένη και …συνεπώς παραδίδεται! Δεν απαιτεί συμμετοχή, παρά μόνο παραλήπτες
4) Η εργασία στο σπίτι, τα μονόωρα μαθήματα
5) Μεγάλες διαφορές στη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μαθητών εντός του ίδιου του Σχολείου, αλλά και από Σχολείο σε Σχολείο.
6) Αναμόρφωση της δομής, του χαρακτήρα και του περιεχομένου των κριτηρίων αξιολόγησης.
7) Η παραβατική συμπεριφορά μαθητών.
8) Έλλειμμα παιδαγωγικής επάρκειας και διδακτικής εμπειρίας των νεοεισερχομένων στην εκπαίδευση.
9) Αδυναμία έγκαιρης και ικανοποιητικής στελέχωσης των μικρών σχολικών μονάδων, ειδικά στην διδασκαλία των μαθημάτων επιλογής.
10) Ανύπαρκτη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου κάθε εμπλεκομένου στην εκπαίδευση.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ στην ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
11) Η άκαιρη δυνατότητα επιλογής πληθώρας τμημάτων Πανεπιστημιακών Σχολών, οδηγεί σε ανεύθυνη και επιπόλαιη επιλογή.
12) Πρωτοετείς φοιτητές δεν έχουν διδαχθεί καθόλου βασικά γνωστικά αντικείμενα (π.χ. Χημεία, Προγραμματισμό, Μαθηματικά, κλπ)
…..η υποχρεωτική εκπαίδευση έχει σε μεγάλο βαθμό εξομοιωθεί με την υποχρεωτική διέλευση….

Δεν υπάρχουν σχόλια: