Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Με αφορμή την εκδρομή της Γ Γυμνασίου Ζωσιμαίας στο CERN

Από τη Φυσική Γ Γυμνασίου (Β. Καραπαναγιώτη, Ν. Παπασταματίου, Απ. Φέρτη, Χρ. Χαλέτσου – ΟΕΔΒ 2000)
 η ενότητα Θεμελιώδη σωματίδια με επιμέρους παραγράφους
Τα κουάρκ – Το νετρίνο – Τα λεπτόνια και η ασθενής πυρηνική αλληλεπίδραση – Τα αντισωματίδια – Τα πραγματικά στοιχειώδη σωματίδια – Η γένεση του Σύμπαντος.
 Ένθετα – Αναγνώσματα: Επιταχυντές σωματιδίων – Οι θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις της ύλης – Γιατί η φύση είναι πολύπλοκη


Ειδικότερα: Στοιχειώδη Σωματίδια - Ελληνική Ομάδα Εκλαϊκευσης Δεν υπάρχουν σχόλια: