Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

Δεν έχει δρόμο να διαβεί, σοκάκι να περάσει ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: