Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

Στο παλιό το λιοτριβείο, στα λιθάρια που γυρίζαν και ελυώναν τον καρπό

Δεν υπάρχουν σχόλια: