Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

Επιμορφωτικά σεμινάρια για καθηγητές ΠΕ04, ειδικότητας φυσικού, στο CERN τον Αύγουστο.


Το τμήμα εκπαίδευσης του CERN σε συνεργασία με το εργαστηριακό κέντρο φυσικών επιστημών Αιγάλεω (υπεύθυνη: Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη) οργανώνουν δύο επιμορφωτικά σεμινάρια για καθηγητές ΠΕ04, ειδικότητας φυσικού, στην ελληνική γλώσσα.
Το πρώτο σεμινάριο: 22 – 26 Αυγούστου 2010
Το δεύτερο σεμινάριο: 24 – 28 Αυγούστου 2010, στις εγκαταστάσεις του CERN στη Γενεύη.
Το CERN καλύπτει τα έξοδα διαμονής των 40 καθηγητών (20+20) που θα επιλεγούν για την παρακολούθηση των σεμιναρίων.
Τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής θα βαρύνουν τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο. Η διάρκεια του σεμινάριου είναι 9.00 -18.00 καθημερινά, με δίωρη διακοπή το μεσημέρι για φαγητό.
Κριτήρια επιλογής
Εκπαιδευτικοί που δεν έχουν παρακολουθήσει τα προηγούμενα δυο σεμινάρια.
Κατά Δ/νση Δ/θμιας ανάλογα με τις αιτήσεις που θα υποβληθούν ανά Δ/νση.
Η ποσόστωση των γυναικών ελάχιστο 30% όπως ορίζει ο νόμος.
Τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ μέχρι 25 Ιουνίου 2010, στα e-mail που αναγράφονται στο επόμενο έγγραφο, που περιέχει περισσότερες πληροφορίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: