Σάββατο, 25 Ιουλίου 2015

Κατασκευές στο πάρκο του Αριστοτέλη στα Στάγειρα