Κυριακή, 22 Μαρτίου 2009

Μετατροπή ήχου σε φως!

Sound Waves Generate Light
LIVERMORE, Calif., March 18, 2009 – High-frequency sounds have been converted into light for the first time, according to scientists at Lawrence Livermore National Laboratory.

By reversing a process that converts electrical signals into sounds, the researchers believe that they have discovered a new tool to enhance the way computer chips, LEDs and transistors are built.

They used piezoelectric speakers, which are commonly found in cell phones, because they operate at a low enough frequency for humans to hear.

Η Συνέχεια ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: