Σάββατο, 23 Μαΐου 2009

Προσδιορισμός ροπής αδράνειας ενός κυλίνδρου, από την κύλιση του σε πλάγιο επίπεδο.


Δεν υπάρχουν σχόλια: