Σάββατο 27 Αυγούστου 2011

Ημερίδα για εκπαιδευτικούς της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας στα Ιωάννινα την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2011


ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΤΗΣ Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΕΚΦΕ

(http://www.helas.gr/conf/2011/)

Αίθουσα Σεμιναρίων, Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2011

Η Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία (Ελ.Ασ.Ετ.), ο επίσημος φορέας των Ελλήνων που ασχολούνται επαγγελματικά με την έρευνα και την διδασκαλία σε θέματα Αστρονομίας και Αστροφυσικής, στα πλαίσια του 10ου Διεθνούς της Συνεδρίου στα Γιάννενα, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝΕΚΦΕ), λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της Παιδείας και προκειμένου να τονωθεί η εκπαίδευση στην Αστρονομία, οργανώνει σχετική ημερίδα για τους εκπαιδευτικούς, κατά την διάρκεια του Συνεδρίου έχοντας υπ΄όψην της όλες τις διεθνείς πρακτικές.

Στα πλαίσια της ημερίδας θα δοθούν σχετικές ομιλίες σε θέματα που διδάσκονται στο σχολείο εμπλουτισμένες με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και θα γίνει προσπάθεια σύνδεσής τους με την καθημερινή πρακτική του σχολείου. Θα μοιραστεί σχετικό ηλεκτρονικό υλικό.

Οργανώνεται επίσης συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα ¨ Το Νέο Σχολείο και ο ρόλος της Αστρονομίας¨. Μετά το πέρας της ημερίδας θα ακολουθήσει βραδιά παρατήρησης με τηλεσκόπιο και με συγκεκριμένες προτάσεις για παρατήρηση στο Σχολείο.

Δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να συμπληρώσετε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου http://www.helas.gr/conf/2011/education_regist.doc Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής. Δεν θα υπάρξει κόστος συμμετοχής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

15:15-16:00 Εγγραφή Εκπαιδευτικών.

16:00-16:45 Εκροή ύλης από Μαύρες Τρύπες, Καθ. Ν. Κυλάφης, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

16:45-17:30 Ο ρόλος των υπολογιστών στην σύγχρονη Γαλαξιακή Έρευνα, Δρ. Π. Πάτσης, Διευθυντής Ερευνών, Ακαδημία Αθηνών.

17:30-18:00 Καφές

18:00-18:30 Εκπαιδευτικά Προγράμματα Αστεροσκοπείου Σκίνακα, Καθ. Ι. Παπαμαστοράκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

18:30-18:45 Εμπειρίες από την Ελληνική συμμετοχή στην Μαθητική Ολυμπιάδα Αστρονομίας, Καθ. Ι. Σειραδάκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

18:45-20:45 Στρογγυλό τραπέζι: Το Νέο Σχολείο και ο ρόλος της Αστρονομίας

Εισηγητές: Καθ.Λ. Βλάχος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Καθ. Ι. Σειραδάκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δρ. Δ. Τσαούσης, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ4 Ν. Ιωαννίνων, Σεραφείμ Σπανός, Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Ν. Μαγνησίας, και προσκεκλημένοι ομιλητές από τις επιτροπές του Υπουργείου Παιδείας για την διοργάνωση του Νέου Σχολείου.

20:45-21:30 Επίσκεψη στα Posters και την έκθεση φωτογραφίας.

21:30-22:30 Παρατηρήσεις με τηλεσκόπιο (αν ο καιρός το επιτρέπει).