Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016

Υπολογισμός πυκνότητας μετάλλων - Φύλλο εργασίας

Η σειρά μετάλλων (ΓΕΝ. 110) περιλαμβάνει σειρά σωμάτων από διάφορα υλικά που χρησιμοποιούνται ως δείγματα για τον υπολογισμό της πυκνότητας του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένα.
Συνήθης είναι η σειρά που αποτελείται από κυλίνδρους Cu, Al, Fe και Pb  διαμέτρου 20mm και μάζας 50g και
από κύβους Cu, Al, Fe, Pb, Sn, Zn και ξύλου ακμής 1cm
Οι κύλινδροι και οι κύβοι είναι τοποθετημένοι σε θήκη με κατάλληλες υποδοχές.

Στους κυλίνδρους είναι χαραγμένη η τιμή της μάζας και το χημικό σύμβολο του μετάλλου.