Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018

Το πέρασμα του "Ζορμπά"

29 Σεπτεμβρίου 201 - ώρα 10.30


29 Σεπτεμβρίου 2018 - ώρα 12.00

(η φορά των ανέμων αντίθετα με τη φορά κίνησης των δεικτών ρολογιού)

29 Σεπτεμβρίου 2018 - ώρα 14.00

29 Σεπτεμβρίου 2018 - ώρα 17.00

29 Σεπτεμβρίου 2018 - ώρα 21.00

30 Σεπτεμβρίου - ώρα 09.00