Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Πειράματα σε κάρτες - διαφάνειες (2)


7. Επαλήθευση νόμου κεντρομόλου δύναμης Fk = m u2/ r


8. Ελκόμενοι κύλινδροι


9. Υδροστατική πίεση


10. Μανομετρική κάψα


11. Άνωση (δράση – αντίδραση)


12. Επαλήθευση του νόμου της άνωσης

13. Μέτρηση πυκνότητας στερεού σώματος


14. Κολυμβητής Καρτεσίου

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

Πειράματα σε κάρτες - διαφάνειες (1)

1. Συσκευή σύγχρονων κινήσεων2. Σύγκρουση χαλύβδινης σφαίρας με άλλη ίδια, ή με ομάδα ίδιων σφαιρών.
3. Συσκευή ανακύκλωσης


4. Στατική τριβή, τριβή ολίσθησης, συντελεστής τριβής ολίσθησης


5. Στατική τριβή, τριβή ολίσθησης6. Υπολογισμός τριβής ολίσθησης.