Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2008

Φάσματα εκπομπής, απορρόφησης.


Το σύνολο των μηκών κύματος που εκπέμπουν τα άτομα ενός αερίου ονομάζεται φάσμα εκπομπής.
Μπορούμε να αναγκάσουμε τα άτομα ενός αερίου να εκπέμψουν τα χαρακτηριστικά τους χρώματα με τη μέθοδο που δείχνει το σχήμα.
(Το κείμενο με τα συνοδευτικά σχήματα: ΕΔΩ)
Το αέριο βρίσκεται σε γυάλινο σωλήνα που φέρει στα άκρα του δυο μεταλλικά ηλεκτρόδια (λυχνία) σε μικρή πίεση.
Όταν στα άκρα της λυχνίας εφαρμόσουμε υψηλή τάση, ηλεκτρόνια περνούν μέσα από το αέριο.
Τα ηλεκτρόνια συγκρούονται με τα άτομα του αερίου, μεταφέροντας σε αυτά ενέργεια.
Τα άτομα στη συνέχεια επιστρέφουν την ενέργεια με τη μορφή φωτός (καλύτερα Η/Μ κυμάτων).
Το νέον εκπέμπει κόκκινο φως. Το άζωτο και το αργό εκπέμπουν γαλαζωπό φως, ο υδράργυρος πρασινωπό-γαλάζιο φως.

Το φάσμα εκπομπής μπορούμε να το δούμε, παρατηρώντας το φως μέσα από ένα φράγμα περίθλασης ή πρίσμα.
Το φάσμα μπορεί να μελετηθεί με λεπτομέρεια χρησιμοποιώντας το φασματοσκόπιο.
Στο φασματοσκόπιο το φως περνάει από μια σχισμή και στη συνέχεια διαθλάται περνώντας από το πρίσμα, ή συμβάλλει περνώντας από το φράγμα.
Ένα σύστημα φακών συγκεντρώνει το διαθλασθέν φως ή για παρατήρηση μέσα από ένα φακό, ή για αποτύπωση σε μια φωτογραφική πλάκα.
Κάθε μήκος κύματος του φωτός σχηματίζει την εικόνα της σχισμής.
Το φάσμα ενός διάπυρου λευκοπυρωμένου στερεού (νήμα λάμπας πυράκτωσης) είναι μια συνεχής έγχρωμη ζώνη από το κόκκινο μέχρι το ιώδες.
Το φάσμα ενός αερίου είναι μια σειρά από γραμμές διαφορετικών χρωμάτων. Κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε ορισμένο μήκος κύματος του φωτός που εκπέμπουν τα άτομα του αερίου.

Τον 19ο αιώνα αρκετοί φυσικοί προσπάθησαν να προσδιορίσουν την δομή του ατόμου χρησιμοποιώντας τα ατομικά φάσματα.
Το υδρογόνο μελετήθηκε εκτενώς, γιατί είναι το ελαφρότερο στοιχείο, ενώ δίνει το πιο απλό φάσμα.
Το ορατό μέρος του φάσματος του υδρογόνου αποτελείται από τέσσερις γραμμές: κόκκινη, πράσινη, γαλάζια και ιώδη.
Ο Σουηδός Angstrom (1814-1874) μέτρησε με ακρίβεια τα μήκη κύματος αυτών των γραμμών.
Κάθε θεωρία – μοντέλο για τη δομή του ατόμου πρέπει να ερμηνεύει τα συγκεκριμένα μήκη κύματος του φάσματος εκπομπής.

Η εργαστηριακή άσκηση "ΦΑΣΜΑΤΑ" της Φυσικής γεν. Γ Λυκείου σε φύλλο εργασίας με διαδοχικά βήματα πραγματοποίησης της άσκησης, χώρος αναγραφής των παρατηρήσεων, επεξεργασία παρατηρήσεων, απαντήσεις, κατατοπιστικά σχήματα.


Φάσματα
View SlideShare presentation or Upload your own.

Δεν υπάρχουν σχόλια: